Achterenkweg 7

Achterenkweg 7

Achterenkweg 7

O 807 en O809

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Op de Achterenk, het gebied tussen globaal de Achterenkweg, Hogeweg, Engbroekweg en Hanendorperweg, stonden een aantal boerderijen. Het werd in 1832 kadastraal bij sectie O ingedeeld, later werd het alsnog sectie N.

  De geschiedenis van twee panden werd door sloop en nieuwbouw een verhaal. Het verhaal start met O 807.

  Huisje op O 807

  In 1738 en daarna werd een zekere Wichman Hendricks genoemd als bezitter van tynsland of als belendend buur in de Achterenk, Westerlo, Westerbroek en eenmaal ten oosten van de Bloemendal. In een akte uit 1774 werd hij Wigman Hendricks de Boer genoemd. Dat is opvallend, want iedereen, op een paar personen na, waren boer i.c. landbouwer.

  Wichman was voor 1730 getrouwd met Marije Dercks. Helaas is er een hiaat in het trouwregister van Epe 1710-1730, maar dat geldt niet voor het doopboek. Het echtpaar liet vanaf 1730 drie kinderen dopen, waaronder een zoon Marten (1736). Of zij het huis hebben gebouwd? Ik vond geen aankoop, dus het kan zijn dat zij de bouwers waren.

  In het huizenregister van 1749 werd Wichman en zijn gezin onder Schaveren genoemd en was niet ongewoon, want de toponiemen Bloemendal en Hanendorp werden toen nog niet gebruikt.

  Het echtpaar leefde nog in 1768, daarna werden zie niet meer genoemd.

  In februari 1760 trouwde Marten Wichems, hun zoon,  van de Achterenk, te Epe met Teunisje Teunis van Leer, uit het Vaassensebroek. Drie maanden later werd hun eerste kind geboren en gedoopt: Hendrik.

  Hendrik Martens trouwde in 1795 in Epe met Aaltjen Gerrits Bossenbroek, dochter van Gerrit Jans Bossenbroek en Annetje Elberts van Putten. Ook zij was geboren in de Achterenk; sterker ze was het buurmeisje. Haar ouders woonden op wat later sectie O 809 werd. Zij kregen twee zonen.

  Na zijn overlijden hertrouwde Aaltje in 1811 te Epe met Jannis Timens van Putten, zoon van Timen Jannis van Putten en Janna Willems. Hij woonde al zeker sinds 1803 aan de Achterenk; toen met zijn eerste vrouw Gerritje Hermens.

  In 1816 verkocht het echtpaar het huis(je) voor 100 gulden  aan Wichem Kornelis Nijland. Er hoorde een schepel land bij.

  Wichem Nijland ook Neijland, was getrouwd met Egbertje Pijkeren. In 1832 werd hij in het kadaster als eigenaar vermeld.

  Of het huisje daarna is vervallen? Het bleef op naam staan van Wichem; pas in 1898 realiseerde het kadaster zich dat er nog wat stond. Het was toen gesloopt en de grond was eigendom van de NH-kerk van Emst geworden. Die verkochten het perceel aan Wessel van ‘t Hul & Willemptje Bossenbroek. Dit echtpaar komen we bij de volgende boerderij weer tegen.

  Bossenbroek (op O 809)

  In 1810 werd in Vaassen Gerrit Jans Bossenbroek, oud 84 jaar, gewoond in de Agterenk, begraven. Zijn vier kinderen dienden de kosten te betalen. Een van hen was Aaltje Gerrits Bossenbroek, die dus met haar buurjongen trouwde en naast haar ouders woonde.

  Gerrit moet al voor 1762 met Annetje Elberts van Putten zijn getrouwd. In dat jaar lieten zij in Epe hun zoon Jan dopen. Er zouden dus nog meer kinderen volgen.

  Jan Gerrits Bossenbroek, trouwde in 1788 te Epe met Hendrikje Everts uit Nijbroek. Zij kregen onder andere een zoon Gerrit, geboren 1793 en gedoopt in Vaassen.

  Deze trouwde in 1825 te Epe met Willempje Hendriks, dochter van hendrik Everts en Petertjen Willems; haar ouders hadden dus nog geen vaste achternaam.

  Nu was vader Jan na het overlijden van zijn vrouw Hendrikje Everts (overleed in 1808) hertrouwd met Fennetje van den Esschert en in Lohuizen gaan wonen. Hij overleed daar als weduwnaar in 1840.

  Het zal de reden zijn geweest dat kleinzoon Gerrit de boerderij van grootvader Gerrit Jan Bossenbroek exploiteerde. Hij werd dan ook in 1832 als de eigenaar in het kadaster genoemd.

  Gerrit overleed in 1867, zijn vrouw was toen al vijf jaar dood.

  De zoon Hendrik Bossenbroek werd hierna als eigenaar geregistreerd. Hij trouwde in 1864 te Epe met Jentje van de Vosse, dochter van Aart van de Vosse en Geertruid Euhorst.

  Jentje overleed in 1889 in Deventer, Hendrik in 1894 in zijn huis in Emst. Nadien werd de boerderij op naam gesteld van de kinderen, waaronder Aaltje en Willempje Bossenbroek. Laatstgenoemde kwamen we al tegen bij het vorige (gesloopte) huisje.

  Op het perceel tussen O 807 en 809 lag O 808; hier werd in circa 1912 een nieuw huis gebouwd. Ook O 809 werd gesloopt.

  Het nieuwe pand kreeg kadastraal nummer O 1730.

  In 1936 werden Wessel van ‘t Hul & Willemptje Bossenbroek de  eigenaren.

  In 1967 werd de boerderij verkocht aan Derk Stegeman & Arendina Berkhoff die zouden verbouwen. Mede omdat dit stukje van sectie O verhuisde naar sectie N werd het nummer N 1261, groot 1,4 hectare.

   

  Achterenkweg 7 in 1968

  Bronnen:

   
  Streekarchief 
  -Notarieel archief, invnr. 715 (1817), akte 19.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Achterenkweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.