Bijzondere objecten

Onder boerderijen vindt u de bewonersgeschiedenis van boerderijen en (oude) woonhuizen, maar de werkgroep vond het nodig een aparte pagina aan te maken voor objecten die een meer algemeen karakter of belang hebben. De lijst spreekt voor zich.

 

Een van de oudste bewoonde plekken, De Emsterhof, neemt een bijzonder plaats in. Deze zogenaamde hofboerderij werd al begin 14e eeuw genoemd. De huidige woonboerderij is weliswaar niet als zodanig herkenbaar, maar is wel een ‘plaats van herinnering’. Gaf dit hof aan de woonomgeving i.c. Emst zijn naam? Of werd de hofboerderij naar Emst genoemd; kortom Emst en de Emsterhof zijn met elkaar verweven.

 

Andere bijzondere objecten zijn de (verdwenen) brouwerij, (verdwenen) molens, de kerk, scholen, herbergen en winkels. Het zijn plaatsen waar Emstenaren elkaar ontmoeten, zoals op De Leugenbrug. Ook plaatsen van herinnering dus.

 

Naast de geschiedenis van deze objecten willen we zoveel mogelijk verhalen rond die objecten op de website plaatsen. Mocht u een (bijzonder) verhaal hebben kunt u dat melden via het contactformulier.

In Epe werd in de middeleeuwen een kerk gesticht die dienst deed voor een groter gebied dan het latere gelijknamige kerkdorp. De buurtschappen Emst, Gortel en Westendorp vielen onder deze kerk. In 1866 kreeg Emst zijn eigen kerk.

De bouw van een kerk in Epe leidde tot het begin van het onderwijs en dat hield in, dat in de middeleeuwen kinderen uit Emst naar Epe moesten lopen om daar onderwezen te worden.

Rond 1800 had Willem Orein een winkel op de Lobrink, terwijl iets eerder Jan Berents Coopman zich had gespecialiseerd in de handel met hop. Ook waren er al vroeg kleermakers (snijders), bakkers en molenaars in Emst.

Het graven van het Griftkanaal, de aanleg van de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle en de verbetering van wegen leidde eind negentiende eeuw tot industrialisatie tussen Apeldoorn en Hattem. In Emst begon Utermöhlen met een wattenfabriek.. Daarvoor kende het dorp een paar papiermolens.

Herbergen, eetgelegenheden en verenigingen zijn belangrijke ontmoetingsplaatsen. Ze dragen bij aan het in stand houden van de sociale cohesie.