Ambachten en industrie

Ambachten en industrie

De papiermakerij heeft een bescheiden stempel gedrukt op Emst. Waren er al vroeg enkele watermolens, vanaf de late zeventiende eeuw volgde de stichting van papiermolens. We spreken dan van pre-industriële ontwikkeling van de Veluwe i.c. Emst.

 

Opvallend is het aantal klompenmakers, dat Emst ooit telde. De aanwezigheid van hout zal zeker een rol hebben gespeeld.

Het graven van het Griftkanaal, de komst van de spoorlijn en verbetering van wegen leidde tot de industrialisatie tussen Apeldoorn en Hattem. In Emst werd de wattenfabriek i.c. Uthermölen gebouwd.

 

Tegenwoordig forenzen veel Emstenaren dagelijks tussen het dorp en de omliggende plaatsen.

Artikelen binnen ‘ambachten en industrie’

Aan de Nieuwe Wetering in de buurtschap Emsterbroek staat de op de gemeentelijke monumentenlijst opgenomen woonboerderij ’t Hul. Op de gevel is een jaartal aangegeven: 1851 ...

In mei 1855 werd er in Emst een windmolen gebouwd; deze kreeg de naam ‘De Leeuw’. Opdrachtgever voor de bouw was de heer Aart Witteveen ...

Aan de spoorlijn Apeldoorn-Zwolle lag station Emst. Het werd gebouwd in 1887 en in 1905 werd er een bovenverdieping met woning bijgebouwd.