Herbergen, horeca en verenigingsleven

Herbergen, horeca en verenigingsleven

Een herberg was belangrijk voor de toenmalige samenleving; het was de plek waar men elkaar tegen kwam, vergaderingen werden belegd of zaken werden geregeld. Er werden ook feesten gevierd. In de kern van de dorpen en steden waren er meestal wel enkele herbergen te vinden. Ook in het buitengebied stonden herbergen, vaak op strategische plekken, zoals kruispunten van (vaar)wegen, soms gecombineerd met een brouwerij.

 

Het onderzoek in allerlei archieven maakte duidelijk dat zowel in Emst als Gortel een aantal herbergen waren, al moeten we meer denken aan huiskamerkroegen. Voor het lessen van de dorst hoefde men dus niet helemaal naar Epe of Vaassen te lopen. Ook had Emst een eigen brouwerij.

 

Toen Emst in 1866 een kerkdorp kwamen er naast de al bestaande herberg van Wolter Tellegen (Vier generaties Tellegen) meer cafés, zoals in 1912 De Nieuwe Kroon. Later volgde café De Nieuwe Zorg thans De Emsterie.

 

In de 20e eeuw zou het toerisme een rol gaan spelen ook bij de groei van horecaondernemingen. Tegenwoordig telt Emst naast een cafetaria enkele restaurants, deels in de kern van het dorp.

 

Naast het verzorgen van het natje en het droogje is er een sprake van verenigingsleven. De belangrijkste vereniging is Emster Belang die de gemeenschap vertegenwoordigd naar het gemeentebestuur. Ook de voetbalvereniging Emst en het jaarlijkse Emsterfeest spelen een belangrijke rol in het gemeenschapsgevoel.

Artikelen binnen ‘herbergen, horeca en verenigingsleven’

De meeste mensen denken dat het Emsterfeest in augustus het koninginnefeest van wijlen koningin Wilhelmina is. Maar dit is niet het geval...

Aan de Nieuwe Wetering in de buurtschap Emsterbroek staat de op de gemeentelijke monumentenlijst opgenomen woonboerderij ’t Hul. Op de gevel is een jaartal aangegeven: 1851 ...