Religieus leven

Kerken in Emst

In Epe werd in de middeleeuwen een kerk gesticht die dienst deed voor een groter gebied dan het latere gelijknamige kerkdorp. De buurtschappen Emst, Gortel en Westendorp vielen onder deze kerk. Dat hield in dat de inwoners geacht werden in Epe naar de kerk gaan. Tot de reformatie werd daar de mis opgedragen door een pastoor, bijgestaan door een vicaris.

 

Enkele leden van het schoutengeslacht Ten Holthe zouden in de 16e eeuw genoemde functies bekleedden.

Vanaf 1579 veranderde de politieke situatie op de Veluwe. De staatse partij – de opstandelingen tegen koning Philips II i.c. de hertog van Gelre – kreeg het voor het zeggen in Arnhem, waarna langzaam de reformatie op de Veluwe werd doorgevoerd. De pastoor van Epe ruimde in 1581 het veld voor de protestant geworden monnik Paulus Antoni. Hij was de eerste dominee van Epe. Niet dat in 1581 iedereen van katholiek in eens protestant werd; dat zou pas in de 17e eeuw gebeuren. Een klein deel van de bevolking bleef overigens RK.

 

De Emstenaren waren eeuwen aangewezen op de kerk in Epe. De groei van de bevolking droeg bij aan de wens om een eigen kerk te mogen bouwen. Dat had de nodige voeten in de aarde; maar in 1866 was het zover. Emst kreeg zijn eigen kerk (PK-kerk van Emst).

 

Het gering aantal katholieken in Emst bezocht de zogenaamde schuilkerk op De Oosterhof te Vaassen. Overigens was in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vrijheid van godsdienst, echter niet-gereformeerde kerken mochten er niet uitzien als een kerk. Zodoende ontstond het begrip schuilkerk. Sinds 1795 mochten alle godsdiensten een zichtbare kerk hebben, dus werd er op de Oosterhof, maar ook in Epe, katholieke kerken gebouwd.

 

Na de Afscheiding en de Doleantie ontstonden nieuwe protestantse kerkelijke stromingen: de gereformeerde kerken. De gereformeerden van Emst kerkten echter buiten het dorp.

 

De samenvoeging van hervormde met gereformeerde kerken, die tot de Protestantse kerk Nederland (PKN) leidde, was voor sommige gelovigen reden om een eigen kerkgenootschap te stichten: de Hersteld Hervormde kerk. Dat leidde in Emst in 2015 tot de bouw van een kerk aan de Hoofdweg.

Artikelen binnen ‘religieus leven’