Nijbroekerweg

Bij de splitsing Kanaalweg/Nijbroekseweg ligt boerderij annex camping ’t Hinkel, vroeger geheten ’t Hinckell. De naam is volgens Otten te verklaren ...