Nijbroekerweg

Bij de splitsing Kanaalweg/Nijbroekseweg ligt boerderij annex camping ’t Hinkel, vroeger geheten ’t Hinckell. De naam is volgens Otten te verklaren ...

In de negentiende eeuw werden relatief veel nieuwe boerderijen gebouwd in Emsterbroek, zoals deze. In 1832, het startjaar .....