Weteringdijk

Aan de Nieuwe Wetering in de buurtschap Emsterbroek staat de op de gemeentelijke monumentenlijst opgenomen woonboerderij ’t Hul. Op de gevel is een jaartal aangegeven: 1851 ...

Een wiel is een Oost-Nederlandse benaming voor een kolk, maar ook wel drinkplek voor het vee. In het Emsterbroek kwam ik de naam begin 18e eeuw tegen als plaatsbepaling.

De herenboerderij ’t Hul ‘overheerste’ in zekere zin de gelijknamige minibuurtschap. Toen ’t Hul eenmaal in handen van ...

Veel namen van boerderijen hebben een geografische of een biologische oorsprong, zoals dierennamen bijzonderheid. De Mierenbelt behoort tot ...

In zijn boek over oude veldnamen noemt Otten meerdere namen op die een relatie hadden met vogels, waarbij vooral het aantal met een verwijzing naar een koekkoek opviel.

In de gemeente Epe komen volgens Otten enkele percelen voor die beginnen met knol of knollen. Er is tevens een boerderij die start .....