Coöperatieweg 6

Coöperatieweg 6

Coöperatieweg 6
M 543

Auteur:
Evert de Jonge

 

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Een van de bekendste Emstenaren van de 18e eeuw was Jan Berents Coopman. Bekend werd hij van een schenking aan de diaconie van Epe, waaronder Emst toen viel, van de boerderij De Kolk in Terwolde. Minder bekend is dat onder andere de familie Pander van hem erfde. Een van hen was Hermen Hendricks Pander, vader van Derkje Hermens Pander, de eerste eigenaresse van dit pand.

  Katerstede aan de Lobrink

   

  In 1807 werd door Derkje en haar man Gerrit Jans Bos een katerstede met een hof gelegen aan de Lobrink verkocht. Volgens de omschrijving woonde oostwaarts Evert Vermeer, zuidwaarts lag bezit van De Cannenburg en noord- en westwaarts was er een gemeenschappelijke weg. Er hoorde een hoekje grasland en nog een akker op de Emsterenk boven de Dalen bij. De koopprijs bedroeg 600 gld. De nieuwe eigenaar was Gerrit Lamberts Vorselman, weduwnaar van Gerritje Lamberts Grave. Gerrit was geboren in 1755, als zoon van Lambert Jans Vorselman en Gerritje Westenbroek. Zijn overleden vrouw was een dochter van Jan Lamberts Grave & Gerritje Gerrits Grave.

  Een katerstede, zoals de boerderij werd getypeerd, is meestal een kleine boerderij. Er kan echter ook bedoeld zijn, dat de bezitter geen rechten in de marke had, dus geen plaggen mocht steken of vee op de gemeenschappelijke gronden mocht weiden.

  Bij de invoering van het kadaster, in 1832, was Gerrit nog steeds eigenaar. In de boedelscheiding van 1840 werden de weduwnaar en kinderen van zijn overleden dochter Fennetje (+1827) eigenaren. Vader Jacob Hendriks Vors(t)elman, als voogd van zijn kinderen, werd geregistreerd als eigenaar. Hij was een zoon van Hendrik Vorselman en Wijntje Jacobs. Overigens werd zijn familienaam op allerlei wijzen gespeld: Vo(r)sselman en Vorstelman, al dan niet met een of twee s’n.

  In 1844 zou Jacob op zijn beurt weer een boedelscheiding aangaan, waarbij hij en zijn minderjarige kinderen Gerritje en Gerrit de meerderjarige dochter Weintje Vorselman uitkochten.

   

  All in de family

  In 1848 volgde een derde verdeling. Gerrit Vorstelman, nu meerderjarig, werd de nieuwe eigenaar. Deze zou in 1854 in Epe in het huwelijk treden met Hermina Visch, dochter van Dries Visch en Maria Vorstelman.

  Het wemelt in dit verhaal van Vorstelmannen en Vosselmannen…allemaal afstammelingen van een Vorstelman die al in de 16e eeuw in onze contreien woonde. Zonder stamboom is er moeilijk uit te komen.

  Gerrit overleed in 1878, zijn vrouw was toen al zeven jaar dood.

  De in 1864 geboren Frederik Vorstelman, werd samen met zijn broer en zuster, Jacobus, wonende te Medemblik, en Maria, gezamenlijk eigenaren. Natuurlijk was er een voogd, maar die werd niet genoemd. Later was Frederik de enige eigenaar. In die periode volgde ook een hermeting van  het perceel en een nieuw nummer: M 2163. In 1896 werd het kadastrale nummer M  3557.

  Driemaal raden met wie hij trouwde…met een Vorsselman. Zijn bruid werd Gerharda met wie hij in 1918 te Epe trouwde was een dochter van Martinus Vorsselman en Jacoba Kooiman.

  Hij overleed in 1918 waarna Gerharda en de kinderen als eigenaar werden geregistreerd. Na een boedelscheiding circa 1928 stond de boerderij op haar naam.

  Zij overleed in 1938 en werd de oudste zoon Gerhardus Vorstelman Frederiksz eigenaar. Hij was in 1930 te Epe getrouwd met Gerritje Jonker, dochter van Peter Jonker en Bartha Schurink.

  Overigens was zijn zuster Jacoba, geboren 1911, ook voor een deel eigenaar. In die tijd werden ook kippenhokken gebouwd.

  In de jaren 80 werden percelen gesplitst en verkocht. Het huis werd eigendom van P.C. Knijf, dierenarts, & M.G.E. Pot, al behielden de verkopers er nog enige tijd een zakelijk recht op.  Het complex kreeg toen kadastraal nummer M 3557. In 1985 werd het weer verkocht aan het echtpaar Van Elk.

   

  Cooperatieweg 6-1
  Coöperatieweg 6

  Bronnen:

   
  HGA, RAV, invnr. 921, fol. 68vso.

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Boerderijen en woonhuizen – Coöperatieweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.