Landbouwgeschiedenis

Overzichtsartikel

Rond 3500 voor Christus doen akkerbouw en veeteelt hun intrede in de omgeving van Emst. Tijdelijke kampementen van de jagers-verzamelaars maken dan plaats voor kleine agrarische nederzettingen. De boeren kiezen locaties, waar water aanwezig is. Om akkers aan te leggen worden de aanwezige bomen gekapt of platgebrand. Als na verloop van tijd de akkers niet langer vruchtbaar zijn, vertrekken de boeren naar een andere plek en bouwen ter plaatse opnieuw een simpel onderkomen.

Artikelen binnen ‘landbouwgeschiedenis’

Van de oudste geschiedenis van de marke valt weinig te vertellen, want er zijn geen primaire bronnen. Slechts af en toe komt een flard geschiedenis naar voren ...