Hogeveldweg 10

Hogeveldweg 10

Hogeveldweg 10

O 175

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  De Brouwersfamilie Brouwer uit Epe verwierf meerdere boerderijen en land in onder andere Emst. Hoe zij aan deze boerderij zijn gekomen is helaas onduidelijk.


  Hogeveldweg 10

  Boedelscheiding

  In 1814 werd de nalatenschap van het echtpaar Gerrit Aarts Brouwer & Hendrikje van Essen onder de kinderen verdeeld. Anna Brouwer, de jongste dochter, getrouwd met Lammert van Gerrevink, kreeg toen deze boerderij toebedeeld. Zoals gebruikelijk werd haar man in 1832 door het kadaster als eigenaar geregistreerd.

  Enkele jaren later, op 9-5-1834, werd er na het overlijden van Anna een boedelinventaris opgemaakt door haar broer Aart Brouwer als voogd van de minderjarige kinderen van haar en haar man.

  In 1841 waren de kinderen meerderjarig en verdeelden zij de boedel van hun ouders. De waarde was in totaal 90.077 gld.

  De hier behandelde boerderij werd als volgt omschreven: Het Erf te Schaveren, De Krake, sectie O 164-165, huis en erf sectie O 173-176, land sectie O 178-179, Steven Lubbertsweide sectie O 180 en 183, Reuvenhofje sectie O 186, een weide met struiken Het Enkbroeksbosch genaamd, sectie O 196-197, De Vijf schepel sectie O 249-250, Het Delstukje sectie O 542, Hoekskampje sectie O 301-302, Zuuksakker sectie O 555 en Het Kip sectie O 66.

  Dit lot vererfde op een van de zonen: Lubbertus van Gerrevink, papierfabrikant te Epe.

  De nieuwe eigenaar was niet van plan te gaan boeren, dus verkocht hij de erfenis vrijwel onmiddellijk.

   

  van Apeldoorn

  Voor 2140 gld. werden Rijk van Apeldoorn & Gergjen Jonker de nieuwe bezitters van de boerderij. Zij waren in 1833 te Epe getrouwd, hij was een zoon van Marten van Apeldoorn en Jennigjen Beumer, zij een dochter van Jannes Jonker en Gergjen van Putten.

  Zij zouden er meer dan vier decennia boeren.

  In 1877 registreerde het kadaster de zonen Gerrit en Aart van Apeldoorn als eigenaren.

  Gerrit was in 1865 te Epe getrouwd met Antonia van den Vlekkert, dochter van Arend van den Vlekkert en Gerritje Brummel. Hij zal zijn broer later hebben uitgekocht, want na zijn overlijden in 1897 stond alles op naam van zijn vrouw en kinderen.

  Nog voor het overlijden van Antonia, 1915, werd er in 1901 een boedelscheiding gemaakt, waarbij deze boerderij door het kadaster geregistreerd werd op de namen van de kinderen Arend van Apeldoorn Gzn (2/3) en Gerrit en Janna van Apeldoorn (ieder 1/6). Kort daarna werd er verbouwd en hernummerd: O 1615. In 1912 werd dat na verandering in percelen O 1764 (met kookhuis).

  Arend gaf in 1901 te Epe het jawoord aan Janna van Emst, dochter van Dirk van Emst en Janna van Apeldoorn.

  Zij overleed in 1926, Arend in 1933. Al in 1929 vond er een boedelscheiding plaats, waarbij de boerderij overging naar twee personen: Gerrit van Apeldoorn Arendsz en Gerrit Berkhoff Arendsz, ieder voor helft eigenaar. De laatste was getrouwd met Willemina Hendrika Bosch, die hertrouwde met Derk Jan Brummel HJz.

  In 1956 werd er na een verbouwing opnieuw genummerd: O 2157, groot 2,35 ha.

  In 1969 werd het echtpaar G.J. van Apeldoorn Azn, geboren 1928, & Jannetje Fenna Kleiboer als eigenaren geregistreerd.

  Bronnen

  Streekarchief Epe:
  -Notarieel archief, invnr. 732, akte 44, invnr. 726, akte 74 en 85.
  -Kadaster.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Hogeveldweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.