Kiefkampweg 11

Kiefkampweg 11

Kiefkampweg 11
N 214

Auteur:
Evert de Jonge

 

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Er werd flink ontgonnen in de late 19e eeuw. Dat was  te danken aan de opheffing van de marken in Nederland, waardoor met moderne methoden heidegrond werd omgezet in landbouwgrond. Er zijn aanwijzingen dat op de Kiefkamp al eerder, zo rond 1800, werd ontgonnen. In de 18e eeuw stonden er wellicht  geen huizen, maar zo rond 1800 woonden er tenminste zes gezinnen. Mogelijk dat de twee initiatiefnemers, die we zo tegenkomen, op een stuk verworven grond een huis bouwden om dat met winst te verkopen.

  Kadasterfout

  In 1813 verkochten Jan Boks en Evert Lammerts Wijnbergen aan Willem Hendriks van Otterlo & Jannetje Put huisnummer 325 voor 420 Frank (Nederland was toen nog net onderdeel van het Keizerrijk Frankrijk). Het betrof een huis met hof en schuurtje op de Kiefkamp. Als belending werd aangegeven: Oostwaarts Albert Voorhorst, Zuid- en Westwaarts  Berend van Galen (zie: Kiefkampweg 13) en Noordwaarts het gemene veld.

  Na 17 jaar hielden de nieuwe bezitters het voor gezien en werd de boerderij verkocht.

  Hendrik Ruijsch, papiermakersknecht in Vaassen, werd nu eigenaar van een daghuurdersplaatsje, (nu) huisnummer 304, met ondergrond, groot circa 14 roeden, gelegen op de Kiefkamp (N: Albert Voorhorst, O+Z: Cannenburg, W: gemene veld) met akkerland op het Laar ( N 214).

  In 1831 leenden hij en zijn vrouw, Geertuij Montizaan, bij Willem Loogen, grondeigenaar, wonende te Niersen 300 gulden waarbij de boerderij in onderpand werd gegeven.

  In 1832 werd het kadaster in Nederland in gebruik genomen. Er ging ruim 20 jaar voorbereidend werk aan vooraf, zodat in een aantal gevallen de verkeerde eigenaren werden geregistreerd. Ook bij deze boerderij, N 214 dus, ging het fout: Otterloo werd aangemerkt als de eigenaar. Dat werd pas geconstateerd in 1838.

   

  Sloop en nieuwbouw

  Het echtpaar Ruijs verkocht in 1838 de boerderij aan Jan Montizaan, gepensioneerd militair. Verwarrend; Jan was evenals een oom Jan Montizaan militair en kocht ruim 35 jaar later als deze gelijknamige oom een boerderij in de Kiefkamp!

  Jan was geboren in 1811 in Vaassen als zoon van Reint Montizaan en Berendina Middelbeek en zou een jaar na de aankoop te Epe in het huwelijk treden met zijn dorpsgenoot Hendrika Kamphuis, dochter van Heimen Kamphuis en Maria Bosch.

  In 1860 werd het huis gesloopt en noteerde het kadaster dat het nu bouwland was. Kadastraal werd het nu N 276. Op N 278- ook een nieuw nummer – werd een huis gebouwd, dat circa 1875 bestond in twee huizen met als kadasternummers N 293 en N 294. De eigendomsrechten waren toen al overgegaan op Hendrik Beekhuis & Maria van Apeldoorn. Zij waren in 1863 te Epe in het huwelijk getreden. Maria overleed op jonge leeftijd, zodat vader en de minderjarige kinderen gezamenlijk eigenaar waren.

  In 1902 werd de beide huizen verkocht aan Roebert Stegeman Arendsz & Trijntje Bulstra die in 1909 werden huizen samenvoegden tot een geheel onder nummer N 787.

  Volgens het kadaster waren in 1940 zoon Arend Stegeman Roebertsz, getrouwd met Petertje van Triest, de eigenaren. In 1954 volgde een verbouwing en na hermeting in 1972 een nieuw kadastraal nummer: N 1129.

  Bronnen

  SAEHH
  Notariële archieven, invnr. 714, akte 170, idem 1406, akte 312 en 378, idem 1410, akte 1085.

  Boerderijen en woonhuizen – Kiefkampweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.