Korte Laarstraat 1

Korte Laarstraat 1

Korte Laarstraat 1

 O 429

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Deze boerderij had in de 18e eeuw een hopeest op het erf staan; een droogschuur voor de in ruime mate in Emst geteelde hop. Dit ingrediënt voor bier werd al vanaf de 16e eeuw door Emster boeren verbouwd. Helaas zijn er geen hopeesten bewaard gebleven.

  Drie huwelijken

  Korte Laarstraat 1 Boerderij van de voorzijde

  Jacob Willems, trouwde in 1719 in Epe als weduwnaar, wonende Westendorp met Jacobje Reijnders, wonende Emsterenk. Met wie hij eerder getrouwd was werd niet achterhaald, wel dat hij uit beide huwelijken geen kinderen had. Zij hertrouwde na zijn overlijden in 1732 in Epe, als wonende aan de Laarstraat, met Wijchman Jans, weduwnaar van Hendrikjen Berends, wonende in Wissel.

  Ook haar tweede man overleed voor haar, waarna zij in 1749 te Epe hertrouwde met Peter Derks, weduwnaar van Willemtjen Heimens, wonende in Dijkhuizen.

  Jacobje kreeg ook uit de andere huwelijken geen kinderen. Zij overleed voor 1771. In dat jaar verkocht haar laatste man,

  Peter Derks, samen met de erfgenamen van zowel Jacob Willems als Jacobje Reijnders een hofstede aan de Laarstraat bij de Klimtuijn, zijnde een huis, hof, berg en hoppeneest, met als belendingen: O +Z: de erfgenamen van de heer de Meester, W: Evert Wijndels en N: de gemeenschappelijke weg). Voor 320 gulden werden Peter Herms & Swaantje Helmigs de nieuwe eigenaren. Zij kochten ook een vervallen huisje naast hun erf en andere stukjes land in Westendorp.

   

   

  ie 

  Boedelscheiding

  In 1805 werd er een boedelboedelscheiding gemaakt over de nalatenschap van Peter en Swaantje door: Aart Gijsberts & Cornelisje Peters, Willem Jansen van Werven & Teuntje Peters, Egbertje Berents ten Hove, dochter van Berent Jans ten Hove & Hendrikje Peters, Aart Dries Vis(ch) & Hermina Peters, Peter Willems Drost, Willemtje Willems Drost, kinderen van Hermina Peters voornoemd bij Willem Peters Drost, nog Lambert Peters Drost als voogd van het onmundige kind van Hermina Peters bij Willem Peters Drost, conform een opgemaakt inventaris, waarin de waarde van de erfenis was bepaald op 12.640 gulden, na aftrek van de schulden 11.226 gulden.

  Deze boerderij, die omschreven werd als een katerstede aan de Laarstraat, bestaande uit een huis en hof, land in Jan Brouwersakker in de Emsterenk, land aan de Morrenstraat, en een stukje zaailand waarop een oud huis heeft gestaan, benevens een weide met zijn houtgewas, onder Westendorp, alles in pacht bij Jan Aarts Schut,

  werd toegedeeld aan Aart Dries Vis & Hermina Peters.

  Verkoop

  Een jaar later, in 1806, werd de boerderij verkocht aan Hendrik Lamberts Witteveen, zoon van Lambert Witteveen & Gerrigje Alberts, die in 1788 te Epe trouwde met Helmertjen Arends (van Asselt).

  Na zijn overlijden in 1837 werd er een Memorie van Successie(belasting) gemaakt waarin aangegeven dat hij mede-bezitter was van sectie O nummers 407-409, 428-430, en nog vier stukken elders.

  Het kadaster noteerde nu als opvolger de kinderen: Lammert, Aart Gerrigje Witteveen (& Hendrikus Vorselman), maar ¾ was bezit van hun broer Gerrit Witteveen. Deze was in 1833 in Epe getrouwd met Aartje van Lohuizen, dochter van Albert van Lohuizen en Gergjen Aarts. In 1846 werd er een hypotheek op de boerderij gelegd. Zes jaar later was er weer geld nodig en dat werd geleend bij de Commissie van Beheer van de Marke Emst. Gerrit overleed in 1851. Aartje volgde hem pas in 1893.

  Zij en later ook haar zoon Gerrit Witteveen Gerritsz, geboren 1847, werden als eigenaren geregistreerd. In 1876 volgde sloop en herbouw van de boerderij en kwam er een nieuw kadastraal nummer: O 1200.

  Na haar overlijden was de zoon volgens het kadaster alleen bezitter. Hij trouwde 1879 te Epe met Hendrika van Niersen, dochter van Lubbert van Niersen en Driesje Hagedoorn.

  In 1894 werden percelen verenigd. De naastgelegen schaapskooi viel nu ook onder dit nummer.

  Hendrika overleed in 1922, Gerrit in 1925. De boerderij was echter al sinds circa 1916 op de naam van hun zoon Gerhard Witteveen overgeschreven. Hij trouwde in 1915 te Epe met Anna Geertruida Brummel, dochter van Aalt Brummel en Tonia van Loenen. Zij lieten in 1916 en 1920 verbouwen. Het nieuwe nummer werd O 1791. In 1926 volgde weer sloop en bouw. In 1963 werden Gerhard Antoni Witteveen & Aaltje Horst de eigenaren.

  Korte Laarstraat 1 Achterzijde boerderij

  Bronnen

  HGA, RAV, invnr. 913, fol. 131vso, idem 916, fol. 130vso, idem 917, fol. 139, idem 920, fol. 119v en idem 921, fol. 7.
  Streekarchief Epe, kadaster.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Korte Laarstraat

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.