Korte Laarstraat 9

Korte Laarstraat 9

Korte Laarstraat 1

 O 452

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Aan de Laarstraat verrezen aan het begin van de 19e eeuw meerdere nieuwe boerderijen, dit was er een van.

  Korte Laarstraat 9

  Recht van opstal

  De eigenaar van Den Begbergen, Peter Willems Brummel – zie Laarstraat 19-21 – gaf Gerrit Thijssen van de Worp voor 1832 toestemming om een huis te bouwen op een stuk grond. In genoemd jaar noteerde het kadaster dan ook beide personen met als aantekening dat Gerrit het recht van Opstal had. Hij was dus eigenaar van het huis maar niet van de ondergrond. Tegenwoordig noem je dat erfpacht.

  Het kadaster liep in 1832 fors achter. Vanaf 1806 was men bezig geweest de percelen in kaart te brengen. Gerrit was al in 1824 in de Ommerschans overleden en liet volgens de aangifte successiebelasting niets van waarde achter….belastingontduiking?

  Hij was overigens in 1818 te Epe, als zoon van Tijs Jacobs en Hendrikje van de Worp getrouwd. Gerrit had dus de achternaam van moeder aangenomen. Zijn vrouw werd Hermina de Weerd, dochter van Hendrik Jans en Klaasje Everts de Weerd, die ook de achternaam van haar moeder had aangenomen! Nu was dat allemaal niet zo vreemd, immers vanaf 1811 moest je een of gebruikte achternaam blijven gebruiken of er een aannemen. Kennelijk hadden de beide echtelieden op dat moment nog minderjarig al geen vader meer en werd moeder de naamgever.

  ie 

  Gedeelte van de huwelijksakte, 1818, gemeente Epe (Site van het Gelders Archief).

  Nadien werd de zoon Klaas van de Worp en consorten als eigenaren van het huis aangeduid. Hij was ongehuwd en overleed in 1871, waarna zijn tante Hendrika van de Worp, arbeidster, eigenaresse werd van de opstal i.c. het huis. Ook zij overleed in 1871 te Vaassen. Er waren kinderen uit haar huwelijk met Gijsbert Groeneveld, maar het kadaster registreerde geen eigendomsoverdracht.

  In 1883 veranderde het perceel en kwam er een nieuw nummer: O 1472.

  Ter Mate

  Het kadaster registreerde Aalt Brummel als de grondeigenaar, terwijl   het recht van opstand bleef staan op naam van Hendrikje.

  Pas rond 1900 registreerde het kadaster de volledige eigendomsrechten van grond en huis. Het bleek dat Willem Veldhoen Willemsz., letterzetter, het gekocht had. Hier was echter sprake van een fout: volgens de bevolkingskaarten woonde er rond 1920 Willem Veldhuis op dit adres.

  In 1934 registreerde het kadaster Gerrit Jan ter Mate, zoon van Harm Jan ter Mate en Gerritje Oosterman, als eigenaar. Hij zou dat jaar in Epe trouwen met Willemina Schurink, dochter van Willem Schurink en Lubberta Regterschot.

  In 1927 werd er gebouwd en veranderde het nummer in O 2091.

  In 1976 werd hun zoon Harm Jan ter Mate, geboren 1935), monteur, eigenaar.

  Bronnen

  Streekarchief Epe, kadaster.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Korte Laarstraat

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.