Korteweg 3

Korteweg 3

Korteweg 3
M 144

Auteur:
Evert de Jonge

 

Inhoudsopgave:

  Inleiding

   

  De geschiedenis van deze boerderij start met een verkoop in 1783. In dat jaar deden Jennigje Jans Prijs, weduwe van Hendrik Brouwer, bakker aan de Lobrink, en haar (stief)kinderen afstand van een huis, hof, bakoven, met twee hoven. Als buren werden genoemd O: Johan Zegerius, Z: de gemene straat, W: land van de Cannenburg en N: Evert Vermeer. De aankoopprijs bedroeg 200 gulden. De eigenaar diende de tijns te betalen.

  Het echtpaar Teunis Pannekoek & Magteltjen Gerrits Floryn kregen met deze aankoop de beschikking over de boerderij.

  De woning werd later gesitueerd als aan de Lobrink gelegen, maar het is eerder Westendorp, dat lag tussen de Eperweg en het Vossenbroek

  Korteweg 3

  Pannekoek

  Teunis kwam uit een oud geslacht, waarvan een tak in de 17e eeuw in Nijbroek neerstreek. Vandaar trokken enkele leden westwaarts en kwamen dus in Emst wonen.

  Nog voor 1806 overleed Magteltjen. In dat jaar trouwde dochter Luitje Teunis Pannekoek met Lammert Willems Brummel. Samen met vader Teunis werd de boerderij verkocht die als volgt omschreven werd: huis, hof, bakoven, berg aan de Lobrink, met opgaande bomen. De koopprijs bedroeg 652 gulden. In de akte werd vermeld, dat er smalle tiend aan de Landschap (Domeinen) werd betaald. De tijns was schijnbaar vervangen door een tiendrecht.

  De nieuwe eigenaren waren het echtpaar Hendrik Wessels van Dragt & Willemtje Willems Drost

  Van Dragt

  Ook Van Dragt kwam uit een oud geslacht. Al in de late middeleeuwen kwam deze familienaam voor in Epe en Heerde. In het aankoopjaar was Hendrik te Epe in het huwelijk getreden met zijn bruid. Beiden kwamen uit Epe.

  Volgens het kadaster was het perceel in 1832 3,6 roeden groot. Hendrik was op dat moment arbeider. Meestal boerde men ernaast, zodat hij in feite een  keuterboer was die zich geregeld verhuurde als dagloner. Opvallend is, dat hij nu Van der Dragt wordt genoemd.

  Het echtpaar kreeg meerdere kinderen, waaronder dochter Hermina, die de boerderij erfde. Zij trouwde in 1830 te Epe met Gerrit Veldhuis, zoon van

  Evert Jan Veldhuis en Evertje Hendriks.

  In 1856 werd er geld geleend met de boerderij als onderpand.

  Regterschot

  Nog voor 1865 werd Lammert Regterschot, dagloner, eigenaar. Hij liet de boerderij na aan zijn 5 kinderen. Vier van hen deden afstand zodat nog voor 1901 dochter Hendrika Regterschot, dagloonster te Emst, de eigenaresse werd van de boerderij met nu 2,56 hectare land. In 1903 werd er uitgebreid.

  In 1942 werd Hendrik Dijkgraaf kort eigenaar en nadien Hendrik Steenbergen Hzn., aannemer te Epe. Deze zal er gemoderniseerd hebben en er volgde weer een snelle doorverkoop aan de weduwe Hendrika Johanna Bijsterbosch

  Van Pelt

  Nu volgt er enige onduidelijkheid. Volgens het kadaster was Janna van Pelt, geboren 1931 in Dordrecht, de nieuwe eigenaresse. Het vreemde is dat zij op dat moment minderjarig was en haar moeder, een weduwe, elders in Emst een huis had.

  De huidige bewoners menen dat Jan van Westerveld & Johanna Brummel het pand kochten van dhr. Van ‘t Hull. Wat wel zeker is uit het archief dat het pand werd verhuurd. In de periode 1945-1952 aan Gerrit W. Elskamp & Hendrikje Roeke en in de periode 1952-1964 aan Johannes Overbosch & Jopie Steunenberg. In een ander deel woonde Johannes de Wilde & Jansje Scholten.

  De boerderij werd volgens de huidige bewoners in 1958 verkocht aan Tiemen Stegeman & Johanna van Westerveld.  De laatste was geboren op de Kleine Emsterhof. De overdracht aan genoemd echtpaar klopt wel weer in het kadaster, dat aangeeft dat zij na Van Pelt eigenaren waren.

  Bronnen

  Streekarchief; notarieel archief en kadaster.
  Met dank aan de huidige bewoners via Henk Kloezeman.

  Boerderijen en woonhuizen – Korteweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.