Lage Veenweg 3

Lage Veenweg 3

Lage Veenweg 3
P 141

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Woon je aan de Lage Veenweg in Wissel of in Emst? Wie er wandelt, zou geneigd zijn voor Wissel te kiezen, want het ligt tegen het Wisselseveen. Toch valt de straat onder Emst,  buurtschap Schaveren.

  Het gebied kreeg in 1832 bij de start van het kadaster een eigen sectie: P oftewel De Heide. Er stonden toen maar drie huizen. Het omliggende heidelandschap was toen grotendeels eigendom van de Marke van Emst, terwijl ook de Domeinen er behoorlijk wat grond had. Andere delen waren eigendom van de Marke van Gortel en de Marke van Wissel. Tot slot hadden drie particulieren grond in eigendom. Een van hen was de bouwer van de hier behandelde boerderij.

  Lage Veenweg 3

  Van Putten

  Het verhaal start met het echtpaar Gerrit Reinders & Willemtjen Hendriks die zowel meerdere kinderen als meerdere huizen hadden. Zowel aan De Laarstraat als deze boerderij zouden zij aan hen nalaten.

  In 1832 was volgens het kadaster Peter van Putten – een van de kinderen – eigenaar van de boerderij op De Heide. Hij was in 1765 geboren en zou tweemaal trouwen. Eerst met Berendina Gerrits en vervolgens na haar overlijden met Jantje Huiskamp.

  In 1845 kwam er een nieuwe eigenaar: Gerrit van den Esschert die echter een jaar later De Heide alweer verliet om opgevolgd te worden door Reijer Slijkhuis. Was het te eenzaam? Ook Reijer verkocht al na een jaar de boerderij. Kornelis Bouwman Hzn werd de nieuwe bewoner. Hij zou het er een halve eeuw uithouden.

  De eerste zes jaar woonde Kornelis alleen op de boerderij. In 1853 trad hij in Epe in het huwelijk met Jannetje Hofmeier. Beiden waren geboren en getogen Epenaren. Ze kregen op De Heide enkele kinderen, waar onder een zoon Teunis. Na het overlijden van moeder Jannetje werd hij samen met zijn vader eigenaar van de boerderij. Deze overleed in 1901.

   

  De Weerd

  Al eerder was de boerderij verkocht. In 1893 werden Gerrit Willem Heering & Geertje Schrijver eigenaren. Ook zij vonden het blijkbaar een te eenzame plek, want een jaar later werd Jannes de Weerd, dagloner, en zijn vrouw Gerritje Kieskamp eigenaren.

  Het echtpaar was in 1865 te Epe getrouwd. Hij was toen al dagloner, zij dienstmeid en wees. Ook zij waren geboren en getogen Epenaren.

  Jannes zou ruim tien jaar boeren op De Heide. Hij overleed in 1903, waarna het kadaster in 1904 zijn zoon Johannes, geboren 1885, als eigenaar registreerde. Moeder Gerritje werd niet genoemd, terwijl zij nog wel leefde.

  Johannes zou in 1909 te Epe in het huwelijk treden met Johanna van Emst, op dat moment dienstbode, geboren in de gemeente en dochter van Jan van Emst en Harmina Hofmeijer.

  In 1931 werd de oude boerderij gesloopt en op perceel P 1521 volgde nieuwbouw. Na vereniging van percelen volgde in 1979 een nieuw kadastraal nummer: P 2201.

  Het nieuwe huis staat iets ten westen van de oude boerderij.

  Na het overlijden van moeder Johanna kwam de boerderij op naam te staan van vader en de kinderen Herman, Gerritje, Hendrika Hermina en. De bevolkingskaarten van voor 1940 vermeldden vader Johannes als de hoofdbewoner.

  Bronnen

  Kadaster Epe-Oene.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Lage Veenweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.