Langeweg 13

Langeweg 13

Langeweg 13 
O 348

 

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  In de negentiende eeuw groeide Emst. De opheffing van de Marke van Emst en Westendorp in het midden van die eeuw en de daaruit voortvloeiende verdeling van de woeste gronden zorgde voor nieuwe impulsen. Deze boerderij werd echter al eerder gebouwd op voormalige markegrond.

  Langeweg 19

  Land wordt huisperceel

  In 1820 verkochten Jan Hulman & Aaltje Aarts van den Beek aan Lammert Mossink een stuk grond waarop een ‘uitgang aan het boerregt van Emst’ rustte. Met andere woorden de eigenaar diende jaarlijks een heffing vaan de Marke te betalen.

  In 1832 registreerde het kadaster de nieuwe eigenaar; er bleek nu een huis op te staan. Blijkbaar handelde het zich om geldbelegging, want bij de verkoop in 1852 meldde de notariële akte dat naast lambert ook Albert Veldhuis eigenaar was van de boerderij.

   

  ie 

  van Logchem

  De nieuwe eigenaar was volgens het kadaster Hannes van Logchem, dienstknecht, wonende te Gortel. Hij was een zoon van Gerrit van Logchem en Hermina van Norel. In de huwelijksakte, 1853 te Epe, werd de ‘g’ uit zijn naam weggelaten. Hij trouwde toen met Maria van den Berg, dochter van Gerrit van den Berg en Weijme van Straten.

  Hannes overleed in 1871. Daarna werden zijn weduwe en de kinderen geregistreerd als eigenaren. Zij overleed in 1908, waarna in 1909 een boedelscheiding volgde.

  De zoon Gerardus van Loghem, die in 1887 te Epe getrouwd was met Gerritje Schouten, dochter van Jannes Schouten en Geertje van Grevenhof, werd eigenaar.

  In 1913 volgde een nieuw nummer: O 1743 wegens het bouwen van een bakhuis en schuur, het perceel was toen 0,86 hectare. Na sloop en stichting in 1921 werd het nummer O 1788, groot 0,99 hectare.

  Gerhardus overleed in 1923, waarna Gerritje Schouten en haar zoon Johannes van Lochem geregistreerd werden.

  In 1939 verkochten zij de boerderij aan Dirk Koetsier, veeverloskundige en landbouwer, & Hermina van Beek. In 1968 werd het kadastrale nummer wegens verandering in de percelen O 2486.

   

  Bronnen

  Streekarchief Epe:
  Kadaster.

  Boerderijen en woonhuizen – Langeweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.