Nieuwe straten, oude namen

Nieuwe straten, oude namen

Nieuwe straten, oude namen
Emst ‘Gelders kwartier’, nieuwe woonwijk

Auteur:
Henk Kloezeman

Publicatie:
Verschenen in Ampt Epe 181 (april 2011)

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  In Emst is aan de Kerkhofweg een nieuwe woonwijk verrezen: het Gelders Kwartier. De straten zijn genoemd naar bekende oud-Emstenaren, zoals dokter Van Gelder, zuster Van Rossum en Gerrit Braakman. Graag wil ik op deze plaats wat meer over deze personen vertellen en wat zij voor Emst hebben betekend.

  Dokter Van Gelder

  Dokter Van Gelder was huisarts te Emst van 1950 tot 1982. Emst had geen vaste huisarts; wel waren er artsen die dienst hadden, o.a. dokter Nauta en dokter Van Dijk. Zij hielden praktijk aan de Hoofdweg no. 9, nu Kapsalon Veldhuis. In 1950 kwamdokter Van Gelder als jonge huisarts naar Emst; hij vestigde zich aan de Hoofdweg 9, waar ook zijn voorgangers de praktijk hadden.

  Dokter Van Gelder (geboren 24-6-1920 te Apeldoorn) begon hier dus zijn praktijk. Hij was gehuwd met mevrouw T. Julius. Het gezin had drie kinderen: twee dochters en een zoon.

  Deze jonge, moderne dokter betekende een hele vooruitgang voor Emst; hij kende in Emst veelmensen en ook de diverse generaties: grootouders, ouders en kinderen.

  In 1952 werd de Stichting Doktershuis opgericht. Door inzamelingen onder de bevolking en andere donaties kon er nu een nieuwe praktijkruimte met woning gebouwd worden aan de Hoofdweg 40. Men wilde deze dokter graag voor Emst behouden. Dokter Van Gelder kocht van de Stichting Doktershuis de woning met praktijkruimte, die hij verbouwde en uitbreidde.Mevrouw Van Gelder hielp in de huisapotheek, die eind jaren zeventig overging naar apotheek Stellendam in Vaassen.

  In 1982 nam dokter Van Rooyen de praktijk over en kocht de praktijkruimte en woning van Van Gelder. Na zijn pensionering ging dokter Van Gelder aan de Oranjeweg wonen.

  Op 1 februari 1988 overleed mevrouw Van Gelder-Julius en enkele jaren later, op 11 juni 1991, overleed dokter L. van Gelder in het ziekenhuis te Deventer. Beiden zijn in Emst begraven.

  Dokter Van Gelder
  Dokter Van Gelder op het consultatiebureau.
  Links: mevrouw Van Gelder; rechts: zuster Van Rossum.

  Zuster Van Rossum

  Zuster Van Rossum was de eerste wijkverpleegster in Emst. Zij bewoonde het (toen) nieuwe Groene Kruisgebouw aan de Hoofdweg 18, nu de praktijkruimte van dokter Wiechers.

  Zij werkte van 1951 tot 1968 in Emst en runde met dokter Van Gelder het consultatiebureau. Ook was zij de eerste vroedvrouw/verloskundige in Emst en verzorgde zij de wijkverpleging.

  Zij werkte in een uitgestrekt gebied dat, eerst per fiets en later gemotoriseerd, met brommer, scooter en auto, werd bewerkt. Haar rust, opgewektheid en doortastendheid werden geroemd.

  Toen zij na 19 jaar het Groene Kruis in Emst verliet, werd haar een indrukwekkende afscheidsreceptie aangeboden.
  Zuster Van Rossum werd in 1913 te Vinkenveen geboren, waar ze in 2006 ook is overleden.

  Gerrit Braakman

  Gerrit Braakman werd geboren op 13 mei 1925 te Emst. Hij heeft veel maatschappelijke functies in Emst bekleed en zijn verdiensten voor het dorp zijn groot geweest. Hij heeft zich ingezet voor de gezondheid en ouderenzorg in Emst.

  Zo was hij in de jaren 1961-1986 penningmeester en voorzitter van het Groene Kruis en tevens plaatsvervangend voorzitter van de Kruisvereniging gemeente Epe. Verder was hij bestuurslid van dorpshuis De Hezebrink, voorzitter van Emsterbelang, lid van de werkgroep Steunpunt inzake huisvesting bejaarden en Steunpunt zorg, algemeen bestuurslid van de Stichting Behoud in de gemeente Epe, penningmeester van de Stichting Herbouw  Schaapskooi.

  Evenals andere functies was dit gerelateerd aan zijn beroep als aannemer.

  Gerrit Braakman is overleden op 15 juli 2001 in het ziekenhuis te Apeldoorn.

  Gerrit Braakman
  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.