Oranjeweg 71

Oranjeweg 71

Oranjeweg 71
O 149

 

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Er werd rond 1800 geregeld in het gebied westelijk van de Emsterenk – De Pollen of Schaveren-west – gebouwd. Deze boerderij verrees er ook in die tijd. Mogelijk op grond van de marke van Emst en Westendorp.

  Oranjeweg 71

  Kleermakers en wevers in Schaveren

  In de RK-kerk op de Oosterhof in Vaassen trouwden in 1783 Roelof Meerman (Meerdam) & Gijsje Berends. Volgens zijn overlijdensakte, 1817, was hij in Goor geboren en oefende het beroep van wever uit.

  Zij moeten na hun huwelijk al in Schaveren zijn gaan wonen, want in 1787 werd een kind van hen begraven, waarbij deze buurtschap als woonplek werd aangegeven. Of zij de bouwers van de woning waren? Het echtpaar verkocht in 1794 een mud zaailand, in Jan Stevenskamp, in Schaveren aan de rijke Hendrikje van Essen, weduwe van Gerrit Brouwer. De reden stond expliciet in de akte: wegens oude schulden van haar ouders Berend Hendriksen (of Diks) en Hermina Harmsen. Het land was ooit in 1723 verpand door Jan Willems Smit & Gartje Jacobs Bosch en behoorde tot een herengoed.

  Uit een tynsinschrijving anno 1780 werd duidelijk dat Berent Hendriks kleermaker van beroep was en ook al in de omgeving moet hebben gewoond. Hij overleed er in 1782 en zijn vrouw in 1781. Nam hun dochter i.c. Gijsje toen hun huis over, zo ja dan moet het eerder zijn gebouwd.

  N.B.: Opvallend is, dat dichtbij Jan Jansen in de Pollen woonde; ook hij was wever.

  In 1832 werd het perceel in het kadaster geregistreerd als eigendom van de Erven Roelof Meerman, anders gezegd zijn kinderen.

  Niet lang daarna zouden Lammerdina Meerman en haar twee zusters, wonende te Brummen, als erfgenamen van hun ouders het pand verkopen. In de akte werd gemeld dat zij geen aankomsttitel – anders gezegd eigendomsbewijs – hadden. Ook dat was toen heel gewoon. 

  Wisselingen

  De nieuwe eigenaar was Albert van den Beld, die  de boerderij al in 1851 weer verkocht aan Gerrit van den Esschert. Omstreeks 1865 werd Arend Sche(e)(e)per van Essen, dagloner, & Aaltje Keizer door koop eigenaar. Arend was een zoon van Willem Scheper van Essen en Anna Zirk, zij een dochter van Egbert Keizer en Mechteltje Aarts.

  In 1881 verkochten zij de boerderij aan Martinus Dijkgraaf, die het in 1899 weer verkocht aan Jan Willem Potkamp.

   

  van Putten

  In 1902 werd de boerderij verkocht aan Harmen van Putten Gerritsz., zoon van Gerrit van Putten en Trijntje Koetsier, die in 1903 te Epe zou trouwen met Geertje Dijkgraaf, dochter van Hermannus Dijkgraaf en Lutje van Zuuk.

  In 1909-1910 werd er verbouwd en veranderde het kadastrale nummer in O 1678. Vier jaar later werd dat na een gedeeltelijke sloop O 1733. In 1925 werd er bijgebouwd en kwam er weer een nieuw nummer: O 2289. Geertje Dijkgraaf overleed in 1936, Herman in 1953.

  De boerderij vererfde op hun zoon Gerrit van Putten Hzn. Hij was in 1932 te Epe getrouwd met & Berendina Kamphuis, dochter van Frederik Kamphuis en Jannetje Kamphuis. Na zijn overlijden werd de weduwe en haar drie kinderen geregistreerd als eigenaren. In 1969 volgde nog een aanbouw.

  Bronnen
  HGA:
  -Rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom, invnr. 918, fol. 283.
  Streekarchief Epe:
  -Kadaster.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Oranjeweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.