Oranjeweg 85

Oranjeweg 85

Oranjeweg 85
O8

 

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

   

  Deze boerderij werd gebouwd naast Oranjeweg 87 die ouder is dan dit pand. Dit huis had dus deels een gelijke geschiedenis.

  Oranjeweg 85

  Kamer

  Bij de verkoop van de percelen O 6 (land) en O 8 (huis) werd steeds vermeld, dat er verkocht werd zonder de kamer, want die was van de weduwe Berghuis.

  Op 22-7-1850 verkocht Gerritje Vogel, weduwe van Roelof Berghuis en dochter Dieltje Berghuis, getrouwd met Gerrit Juffer, aan haar zoon respectievelijk broer Gerrit Berghuis hun ¾ deel van een daghuurdersplaatsje in de Pollen, sectie O 6, 8 en 9, groot 47 roeden, nog een akker sectie O 79, groot 10 roeden (abusievelijk staande op naam Buurtschap Emst). Er was geen aankomsttitel, dus geen eigendomsbewijs. Gerrit bezat zelf al een 4e deel, aldus de akte.

  Gerrit trouwde in 1851 te Epe met zijn nicht Hermina Juffer, dochter van Evert Juffer en Willemina Berghuis.

  Pas in 1857 werden de percelen O 6-9 gescheiden en bleek de ‘kamer’ een ander huis te zijn dat nu sectie O 929, groot 1,6 roeden, werd genummerd.

  Hij overleed in 1892, zijn vrouw was al in 1867 overleden, waarna hij hertrouwde met Willempje van Lohuizen.

  Splitsing

  Volgen het kadaster was Gerrit Berghuis, minderjarige te Heerde, als erfgenaam van Hermina Juffer, weduwe Gerrit Berghuis, medebezitter. Vader Gerrit zou de huizen splitsten in twee afzonderlijke huizen, namelijk sectie O 975, groot 0,354 hectare en sectie O 976, groot 0,062 hectare.

  Vanaf 1882 was vader Gerrit Berghuis, te Heerde, alleenbezitter.

  Hij verkocht 1888 alle twee de huizen. Voor ons verhaal volgen we nu

  O 975, die eigendom werd van Reinder Proper. Hij verkocht alweer in 1889.

  N.B.: Sectie O 976 werd toegevoegd aan Oranjeweg 87.

  Knippenberg

  Gradus Knippenberg & Willempje Kroes waren het jaar voor de aankoop in Epe in het huwelijk getreden. Hij was een zoon van Hendrik Knippenberg en Willemina Schuurman, zij een dochter van Jan Kroes en Elisabeth van Essen.

  Na haar overlijden, 1913, werden Gradus en zijn kinderen geregistreerd als eigenaren. In 1915 veranderde het kadastrale nummer in O 1548 wegens de bouw van een kookhuis. Het perceel was toen groot 11,20 roeden. Gradus Knippenberg was toen alleen de bezitter geworden. Hij overleed op hoge leeftijd in 1943.

  In 1930 waren zijn zoon Hendrik Knippenberg, opperman, en diens vrouw Margaretha Willms eigenaren geworden. In 1933 veranderde het perceel en volgde een nieuw nummer: O 1919, groot 0,1340 hectare. Later werd het nummer O 2350, op naam van Berend Knippenberg.

   

  Bronnen
  Streekarchief Epe
  -Notarieel archief
  -Kadaster.

  Boerderijen en woonhuizen – Oranjeweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.