Schobbertsweg 11

Schobbertsweg 11

De Schobbertsweg 11
M 578

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Deze boerderij werd waarschijnlijk eind 18e eeuw gebouwd, maar dat is niet met zekerheid vast te stellen.eze boerderij 

  Schobbertsweg 11

  Van den Vlekkert

  In 1778 verwierf Arent Jans van Asselt, afkomstig uit Elspeet, een stuk land dat eerder in bezit was van Derk Jans, wonende aan de Emsterenk. Bouwde hij de boerderij?

  In 1802 verkocht zijn zoon, Hendrik Arends van Asselt, getrouwd met koperslagersdochter Cornelia van Genderen een half huis met drie-en-een half hoven en een stuk land in het Euland (in Emsterbroek).

  De nieuwe eigenaren waren Anthonij Hendriks van den Vlekkert & Eva Jans (Hartloper). Waren die al in bezit van de andere helft?

  De lijst van stemgerechtigden, Ambt Epe, meldde dat Van den Vlekkert in 1803 aan de Lobrink woonde en dat klopt. In 1828 was hij weduwnaar, toen hij de boerderij overdroeg aan zijn zoon Jan van den Vlekkert. Deze werd in 1832 bij de start van het kadaster dan ook als eigenaar ingeschreven.

  Jan was in 1826 te Epe getrouwd met Wilhelmina Bijl, dochter van Gerrit Bijl en Gergjen Lammers. Zij woonden na het huwelijk in Wissel, waar hun Gerritje werd geboren. Twee jaar later in 1828 stierf Wilhelmina.

  Zoals te lezen was, nam hij in het overlijdensjaar van zijn vrouw de boerderij over. Een jaar later hertrouwde Jan in Epe met Trijntjen Weenink, dochter van Wolter Weenink en Trijntjen Elbers (van Dragt). Zij overleed in 1845, waarna Jan hertrouwde met Wilhelmina Spijkers. Hij overleed in 1869.

  De boerderij vererfde op Gerritje van den Vlekkert, die getrouwd was met Gerrit Feijth. Drie jaar later in1872 verkocht dit echtpaar het pand aan haar halfzuster Janna van den Vlekkert, die in 1870 te Epe getrouwd was met Rijk Broekhuis, zoon van Dries Broekhuis en Gerritje Vijge.

  Sloop

  Door perceelwijziging werd er in 1877 een nieuw kadastraal nummer versterkt: M 1953. In 1904 overleed Rijk waarna Janna na een boedelscheiding de boerderij overdeed aan haar zoon Dries Broekhuis. Lang bleef die niet in het bezit van het pand. Hij verkocht het aan Frederik Vorstelman & Gerharda Vorsselman. Dit echtpaar was in 1900 te Epe getrouwd. Hij was de zoon van Gerit Vorstelman en Hermina Visch, zij de dochter van Martinus Vorsselman en Jacoba Kooiman.

  In 1916 werd het huis gesloopt. De schuur bleef over en het erf. In 1917 kreeg het een ander nummer: M 2787 waarop nog een schuur stond. In 1918 woedde de Spaanse Griep waaraan ook Frederik bezweek. Het kadaster registreerde de weduwe toen als bezitster van het voormalige pand. In 1939 werd de in 1911 geboren dochter Jacoba Vorstelman, die aan de Coöperatieweg woonde, eigenaresse van de voormalige woonplek.

  Bronnen

  HGA, RAV, invnr. 919, fol. 244v.
  Streekarchief Epe, kadaster.

  Bronnen


  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.