Stationsweg 22

Stationsweg 22

Stationsweg 22

M 930

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  De familienaam Van Essen komt ruimschoots voor in Emst. De eerste met deze achternaam was Hendrick van Essen die in het midden van de 17e eeuw in Gortel jagersknecht was. Het verhaal start echter met een Vlim.

  Stationsweg 22

  Kerkelijke bezit

  De NH-kerk van Epe had bezit in Emst en verpachtte dat telkens voor zes jaar. In Emst betrof dat onder andere twee akkers in Gerrit Jansencamp met aan de ene zijde een weg. De pachtsom bedroeg 9 guldens per jaar.

  In 1786 werden deze akkers verpacht aan Hendrik Herms Vlim, die in 1786 werd opgevolgd door Lambert van Essen. Hij was geboren in 1757 en een zoon van Willem van Essen en Fennigje Lammerts. Lammert trouwde met de dochter van Vlim: Maria Herms Vlim.

  In 1810 werd gemeld dat de gepachte akkers achter Lammerts huis op de enk lagen met als begrenzing: O: Hendrik Visch van Dijkhuizen, W: Dompselaar erf (meijer H. Stegeman), Z: gemene straat en N: de weg achter de Emsterenkse kampen. Met zekerheid is dus vast te stellen, dat er in genoemd jaar een huis stond dat eigendom was van Van Essen.

  Na het overlijden van Maria hertrouwde Lammert met Eva Willems (van Emst), dochter van Willem van Emst en Hendrina Bosch.

  In 1832 werd Lammert door het kadaster als eigenaar genoteerd. Hij overleed in 1839.

  Nieuwbouw

  In 1840 werd een boedelinventaris opgemaakt door de weduwe Eva Willems, Nennetje Bettink, weduwe van Willem Lammerts, zoon uit Lammert’s eerste huwelijk met Maria Vlim, en Gijsbert, Wicher en Fennetje van Essen. In 1847 droegen alle genoemden het pand over aan genoemde Wicher van Essen.

  De nieuwe eigenaar was een zoon uit het tweede huwelijk. Hij trad 1844 te Epe in het huwelijk met Aaltje Feith, dochter van Hendrik Feith en Jantje Gerards. Zij lieten het oude huis in 1849 slopen.

  Er volgde nieuwbouw op perceel M 1255, dat in 1863 werd hernummerd in M 1403. De ondergrond was echter in 1863 nog in bezit van de Buurt van Emst. Dat zal door de markenverdelingen van 1860-1870 al snel veranderd zijn en werd de eigenaar van het huis ook grondeigenaar.

  Wicher overleed in 1894, twee jaar na zijn vrouw, waarna de zoon Hendrik Jan van Essen door het kadaster als opvolgend bezitter werd genoteerd. Hij trouwde in 1898 te Epe met Hendrika van Triest, dochter van Gerrit van Triest en Leentje Grave.

  In 1906 werd er verbouwd en kwam er een nieuw nummer: M 2659. Na zijn overlijden in 1922 werden zijn weduwe en de kinderen als eigenaren geregistreerd.

  In 1928 volgde boedelscheiding en werd de zoon Willem Albertus van Essen, geboren in 1904, en in 1927 te Epe getrouwd met Gerritje Bosch, dochter van Johannes Bosch en Aaltje Jonker, als eigenaar geregistreerd. Er werd in de opvolgende jaren flink gebouwd: een wagenloods en kippenhokken, in 1949 en 1959 weer kippenhokken en in 1959 een varkensschuur. Het nieuwe nummer werd M 2874

  In 1965 werd G.W. van Essen de nieuwe eigenaar. Hij liet een woning en een bedrijfsgebouw bouwen.

  De NH-kerk van Epe had bezit in Emst en verpachtte dat telkens voor zes jaar. In Emst betrof dat onder andere twee akkers in Gerrit Jansencamp met aan de ene zijde een weg. De pachtsom bedroeg 9 guldens per jaar.

  In 1786 werden deze akkers verpacht aan Hendrik Herms Vlim, die in 1786 werd opgevolgd door Lambert van Essen. Hij was geboren in 1757 en een zoon van Willem van Essen en Fennigje Lammerts. Lammert trouwde met de dochter van Vlim: Maria Herms Vlim.

  In 1810 werd gemeld dat de gepachte akkers achter Lammerts huis op de enk lagen met als begrenzing: O: Hendrik Visch van Dijkhuizen, W: Dompselaar erf (meijer H. Stegeman), Z: gemene straat en N: de weg achter de Emsterenkse kampen. Met zekerheid is dus vast te stellen, dat er in genoemd jaar een huis stond dat eigendom was van Van Essen.

  Na het overlijden van Maria hertrouwde Lammert met Eva Willems (van Emst), dochter van Willem van Emst en Hendrina Bosch.

  In 1832 werd Lammert door het kadaster als eigenaar genoteerd. Hij overleed in 1839.

  Bronnen

  Streekarchief Epe, Kadaster.
  Idem: Archief NH-Epe, invnr. 63 e.v.

  Boerderijen en woonhuizen – Stationsweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.