Steenderbultweg 1

Steenderbultweg 1

Steenderbultweg 1

P 241a

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  De meest westelijk gelegen boerderij in 1832 van Emst was ongetwijfeld dit pand

  Steenderbultweg 1

  Een vroege ontginner?

  In het kadaster van 1832 wordt Cornelis Proper, geboren 1796, wever en keuterboer, zoon van

  Hendrik Lieffert Proper en Hermina Cornelis Brummel, geregistreerd als bezitter van de boerderij. De ondergrond was echter niet van hem, maar van de Domeinen. Hij had er zogenaamd Recht van Opstand. Het is waarschijnlijk dat Cornelis de boerderij heeft gebouwd, op een eenzame plek, vlak bij Gortel. Hij moet een soort pionier zijn geweest, zo midden op de heide.

  Cornelis was in 1822 te Epe getrouwd met Rikje van Essen, dochter van Willem van Essen en Annigje Gerrits. Zij overleed in 1832, waarna de weduwnaar in 1833 te Epe hertrouwde met Berendina Veerman, dochter van Reinder Veerman en Bertha Franssen.

  Cornelis overleed in 1862, waarna zijn weduwe als de bezitter van het huis werd geregistreerd. Er volgde kort daarna een hermeting waarna het huis nummer P 1051 kreeg. Berendina overleed in 1884. Al eerder in 1878 was het pand op naam van de zoon Reinder Proper geregistreerd. Hij trouwde 1863 te Epe met Gerritje Schuurman, dochter van Gerrit Schuurman en Janna van den Berg.

  Het echtpaar liet in 1902 verbouwen, waarna het kadastraal werd genoteerd als P 1504. In 1904 overleed Reinder. Een jaar eerder in 1903 was zijn zoon Berend Proper door het kadaster als bezitter geregistreerd. Hij trouwde in 1904 te Epe met Gerritje van Limburg, dochter van Hendrik Jan van Limburg en Hendrikjen Wildeman.

  Na zijn overlijden in 1912 werd zijn weduwe met de kinderen bezitters van de boerderij. 

  In 1922 werd de boedel gescheiden en werd moeder eigenaresse. Zij hertrouwde in dat jaar te Epe met Gerrit van Laar, zoon van Kornelis van Laar en Willemtje Berghuis. Hij was weduwnaar van Willemina Knippenberg

  zuster
  Driesje van Laar

  In 1926 werd er verbouwd en volgde wijzigingen: P 1883, daarna P 1892 en P 1908, waarbij 3 hectare land hoorde. In die jaren werd de ondergrond van Domeinen gekocht.

  Na het overlijden van de echtelieden werd het pand eigendom van de twee dochters: Driesje van Laar, gezinsverzorgster, en Hermina van Laar. Eerstgenoemde was een bekende verschijning in Emst. Zij deed dagelijks op de fiets haar ronde om de zieken te verzorgen.

  Bronnen

  Streekarchief Epe, kadaster/burgerlijke stand

  Boerderijen en woonhuizen – Steenderbultweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.