Stroeteweg 9

Stroeteweg 9

Stroeteweg  9

M 1087

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Aan de Stroeteweg, genoemd naar een eeuwenoude boerderij, stond behalve de Kleine Stroete en de Stroete zelf, nog een boerderij in 1832. Deze was minder oud, maar wel traceerbaar in de 18e eeuw.

  stroeteweg 9

  Loedeman

  In 1747 trouwden in Vaassen Jannis Hendriks (Loedeman) en Wijertje (ook Weijntje) Jans, hij als wonende Emsterenk, zij als geboren te Epe, maar wonende te Vaassen. Hun eerste kind dat zij lieten dopen werd in 1751 in Epe gedoopt met de fraaie voornamen Anna Margaretha. Gelet op deze namen moet zij vernoemt zijn geweest naar de baronesse op de Cannenburch. Stond vader Jannes in dienst van de familie Van Isendoorn à Blois?

  Waren Jannes en Weijntje de bouwers van dit huis en zo ja, was de grond afkomstig uit een erfenis van zijn kant? Deze vragen zijn niet te beantwoorden. Wel is uit de archieven duidelijk dat hij vanaf 1752 tyns betaalde voor grond in de Emsterheegde, dus de onmiddellijke omgeving van de Stroeteweg. De grond was eerder in bezit van Lucas Aelberts. Deze had samen met zijn familie een huis aan de Emsterenk staande op grond van de Vaassense kasteelbezitters. In 1754 verkochten zij dat huis.

  Vermoedelijk stond op de grond die Jannes en Weintje kochten geen huis en lieten zij er een bouwen. In zowel 1756 als 1763 breidde de familie hun bezit uit met een hoekje grond aan de Emsterenk en drie schepel zaailand in Westerloo (tussen de huidige Hoofdweg en Achterenkweg).

  Stegeman

  Dochter Anna Margaretha Jannes (Loedeman) trouwde in 1775 met Hendrik Lammerts Stegeman, geboren in Almen. In 1803 woonden zij volgens een lijst aan de Emsterenk. Hendrik overleed in 1814, zij in 1831.

  Een van hun kinderen was Willem, die als Willem Gerrits Stegeman in 1822 te Epe trouwde met Geertje Jansen (Witteveen), dochter van Gerrit Jansen en Teunisje Hendriks. Hij werd in 1832 als eigenaar van de boerderij geregistreerd door het kadaster. Willem overleed in 1839 in het huis dat toen huisnummer 290 had.

  Na zijn overlijden registreerde het kadaster Geertje Witteveen, weduwe, als eigenaresse van de helft en 1/8 deel, verder Teuntje en Johanna Stegeman, eigenaressen van 2/8 deel. Zij verkochten hun aandeel aan hun broer Hendrik Stegeman, die zelf 1/8 deel bezat. De boerderij werd toen een daghuurdersplaatsje genoemd.

  Hendrik trouwde in 1850 te Epe met Janna Bomhof, dochter van Lucas Bomhof en Evertje Stoel. Zij zouden lang boeren aan de Stroeteweg, waar Janna in 1897 en hij in 1901 zouden overlijden.

  Vanaf haar overlijden was hun zoon Lucas Stegeman eigenaar van de helft en na een boedelscheiding in 1900 van het geheel. Hij zou in 1898 te Epe in het huwelijk treden met Evertje van Zuuk, dochter van Jannes van Zuuk en Gerritje Broekhuis.

  In 1908 en 1913 werd er verbouwd en verrees er ook een kookhuis, zodat er een nieuw kadastraal nummer kwam: M 2768.

  Evertje overleed in 1934 in Apeldoorn, hij in 1954 te Emst.

  Nadien werd de boerderij verkocht aan Peter de Weerd Gzn & Gerritje Bonhof.

  Bronnen

  HGA:
  -Archief Gelderse Rekenkamer, invnr. 1383, fol. 262.
  – Rechterlijk archief Veluwe en Veluwezoom, invnr. 914, fol. 366 en idem 915, fol. 166vso.
  Streekarchief Epe, kadaster.

  Boerderijen en woonhuizen – Stoeteweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.