Landschapsgeschiedenis

Overzichtsartikel

Emst kent drie landschapstypen. In het westelijk deel zien we het pre-glaciaal Veluwelandschap. Het ligt hoog (vaak 20 meter boven N.A.P) en bestaat uit grindrijke zanden met wisselende korrelgrootte. Dit landschap kent veel hoogteverschillen. Het heeft een grillige grens, die de erosiedalen volgt en is droog.

Artikelen binnen ‘Landschapsgeschiedenis’

Ten noordoosten van Emst, vlak naast de oude spoorlijn tussen Apeldoorn en Zwolle, ligt een fraaie boerderij die bekend staat als De Emsterhof. Het betreft ...

De zaak tussen de geërfden van Emst en de Van Steenbergens werd weer actueel na de winter van 1639/40. In de Alpen moet het behoorlijk hebben gesneeuwd ...

Na het tweede proces bleef het tien jaar rustig, maar in 1652 kwam het weer tot botsingen tussen de geërfden en Wijer van Steenbergen. Nu zag de ...