Vaassensebinnenweg 23

Vaassensebinnenweg 23

Vaassensebinnenweg 23

N 194

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Van niet elk huis is een bouwdatum bekend. Voor dit object kan die geschat worden. Toen op de Kiefkamp in 1768 een boerderij werd verkocht, woonde daar als buurman aan de zuidkant Hermen Jans. Met hem start deze geschiedenis

  Vaassensebinnenweg 23

  Loedeman

  In 1747 trouwden in Vaassen Jannis Hendriks (Loedeman) en Wijertje (ook Weijntje) Jans, hij als wonende Emsterenk, zij als geboren te Epe, maar wonende te Vaassen. Hun eerste kind dat zij lieten dopen werd in 1751 in Epe gedoopt met de fraaie voornamen Anna Margaretha. Gelet op deze namen moet zij vernoemt zijn geweest naar de baronesse op de Cannenburch. Stond vader Jannes in dienst van de familie Van Isendoorn à Blois?

  Waren Jannes en Weijntje de bouwers van dit huis en zo ja, was de grond afkomstig uit een erfenis van zijn kant? Deze vragen zijn niet te beantwoorden. Wel is uit de archieven duidelijk dat hij vanaf 1752 tyns betaalde voor grond in de Emsterheegde, dus de onmiddellijke omgeving van de Stroeteweg. De grond was eerder in bezit van Lucas Aelberts. Deze had samen met zijn familie een huis aan de Emsterenk staande op grond van de Vaassense kasteelbezitters. In 1754 verkochten zij dat huis.

  Vermoedelijk stond op de grond die Jannes en Weintje kochten geen huis en lieten zij er een bouwen. In zowel 1756 als 1763 breidde de familie hun bezit uit met een hoekje grond aan de Emsterenk en drie schepel zaailand in Westerloo (tussen de huidige Hoofdweg en Achterenkweg).

  Stegeman

  Bouwer

  In 1763 trouwden in Epe Hermen Jans (Huiskamp) met Gerrigjen Helmigs, om zich daarna, maar voor 1768, zich te vestigen op De Kiefkamp. Zij zullen de bouwers van dit huis zijn geweest.

  In 1832 registreerde het kadaster de zoon Jan Harms Huiskamp als eigenaar. Die was echter in 1831 overleden. Dat het kadaster een jaar achter liep was gewoon. Na de stichting in 1832 en kort daarna werden allerlei correcties in het kadaster doorgevoerd.

  Jan was getrouwd met Maria Hulshof. Hun zoon Harmen Huiskamp verkocht in 1849 zijn geërfde helft aan zijn zuster Willemina Huiskamp, die in 1832 te Epe trouwde met Arend van Laar, zoon van Jannes van Laar en Geertje van Laar. Arend overleed in 1862, Willemina in 1879.

  Hun in 1833 geboren zoon Jannes van Laar erfde hetpand, maar verkocht het al snel (1882) aan Albertus Beekhuis Lammertsz, die ook perceel N 415, ooit grond van de Marke van Emst en Westendorp, erbij kocht.

  In 1909 werd de boerderij gesloopt en kadastraal een weiland. Op N 415 was een nieuw huis gebouwd dat kadastraal N 611 werd.

  Beide percelen N 611 en N 688 vererfden. Voor de ene helft op Roelof Scheurs, arbeider, te Zwolle, later Emst, en voor de andere helft op zijn vijf kinderen.

  In 1914 werd weer gesloopt, waarna opnieuw werd gebouwd en volgde de kadastrale nummering N 854 (boerderij inclusief een boomgaard).

  Omstreeks 1950 werden Marinus de Weerd G. Wzn., geboren 1920, landbouwer uit Nijbroek & Lammerdina Kuijt, de eigenaren. Zij verhuisden naar Emst. In 1968 veranderde het nummer in N 1058.

   

  Bronnen
  Streekarchief Epe, kadaster.

  Boerderijen en woonhuizen – Stationsweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.