Vier generaties middenstanders Tellegen in Emst

Vier generaties middenstanders Tellegen in Emst

Vier generaties middenstanders Tellegen in Emst

Auteur:
Henk Kloezeman

Publicatie:
Verschenen in Ampt Epe 193 (juni 2013)

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Wolter Tellegen, herbergier in Emst, wrijft van plezier in z’n handen. Althans, dat zou hij wel willen, maar hij heeft er geen tijd voor, want hij moet tappen en schenken. Zijn plezier zit hem hierin dat hij zijn herberg vol heeft zitten en dus een goede omzet kan maken. Wat is namelijk het geval? De commissie van beheer van de buurt- of geërfdengronden van Emst wil wat grond verkopen; daar zijn heel wat mensen op afgekomen. Gezien het feit dat de commissie en de notaris juist zijn tapperij in Emst als lokaliteit hebben gekozen, is hij degene die prima zaken kan doen, want er zijn wel veertig mannen aanwezig.

  Wolter Tellegen met vrouw en kinderen voor de nieuwe winkel: de Viersprong
  Wolter Tellegen met vrouw en kinderen voor de nieuwe winkel: de Viersprong

  Wolter Tellegen (1797-1877)

  Wie was Wolter precies? Op 4 november van het jaar 1797 is hij geboren en ingeschreven als Wouter Tellegen in het doopboek van de hervormde kerk van ‘t Loo bij Apeldoorn. Hij was het eerste kind van Lubbert Tellegen, die papiermakersknecht was en uit Heerde kwam, en Jurriana Essenstam, afkomstig uit Beekbergen. Wouter Telgen (de spelling van de naam kan op talloze manieren; in de rest van het artikel wordt ‘Tellegen’ aangehouden) huwde in Epe op 20 februari 1830 met Hendrika Bomhof; zij was geboren op 10 maart 1807 te Vaassen als dochter van Nicolaas Bomhof en Fennetje Brouwers. De bruidegom was vrijgeloot voor de dienstplicht, maar toch was ten burele van de militie bij gebrek aan pasfoto’s zijn signalement beschreven: hij was 1,62 meter lang, had blond haar en bruine ogen – een mooie combinatie –, een smal gezicht en laag voorhoofd, een spitse neus, ronde kin en gewone mond.

  Uit dit huwelijk zijn zes kinderen geboren: Johanna, Fennetje, Lijsje, Nicolaas Karel, Aaltje en Johannes; dit laatste kind overleed na korte tijd aan de Emsterenk in huis nummer 470.

  In 1844 kocht Wolter van Hendrik van Assen een stuk grond, kadastraal bekend als de percelen 878 en 879 in de sectie M onder Emst, samen groot 2870 m². Hendrik had op zijn beurt op 15 april 1840 grond gekocht van de erven van Aart van Zuuk. Toen Wolter Tellegen deze grond op naam had, werd er vrij snel een huis gebouwd. Enige tijd later kwam er een bijgebouw bij. In 1876 werd dit tot één geheel gemaakt (Emsterenk 470) aan de grintweg bij de kerk. Die grintweg van Hattem naar ‘t Loo is in 1843 aangelegd en langzamerhand clustert de eerder rond de enk verspreid liggende bebouwing van Emst. Loobrink en Westendorp zich voor een deel langs deze weg. De eerste kerk die van deze buurtschappen een dorp zou maken, is in 1866 ook aan deze weg gebouwd. Wolter was in dit proces in 1844 dus een voorloper! Misschien moeten we hem wel een vooruitziende blik toedichten! Wolters huis staat er niet meer. Nu staan er op dezelfde plek de huizen Hoofdweg nummer 8 tot en met 12 aan de oostzijde van die straat.

  In 1840 vinden we Wolter Tellegen vermeld als broodbakker, van 1859 tot 1871 komen we hem tegen met een tapperij en als herbergier, en in 1877 als bakker en winkelier. Zoals zoveel middenstanders had hij er ook nog een boerenbedoeninkje bij.

  In Wolters tapperij heeft de commissie van de buurtschap Emst verschillende malen bijeenkomsten gehad om de markengronden te verkopen (zie de artikelen van Evert de Jonge in Ampt Epe nummers 185, 186 en 187).

  Op 18 januari 1877 kwam Wolter Tellegen op 79-jarige leeftijd te overlijden. Zijn weduwe en kinderen verkochten driekwart jaar later bij inzet ‘op de vierde oktober van het jaar 1877 des namiddags ten ene uren ten zijnen sterfhuize’ met hulp van notaris Bloys van Treslong uit Epe een aantal onroerende goederen en wel de volgende:

  perceel 1: een huis en erf met bijbehorende bouwland staande en gelegen te Emst aan de Grintweg nabij de Hervormde Kerk

  perceel 2: bouwland gelegen aan de Laarstraat, groot 2040 m².

  De afslag en toewijzing vond, zoals gebruikelijk, veertien dagen later plaats op 18 oktober ‘des namiddags ten ene ure ten sterfhuize van Wolter Tellegen te Emst’. Zou de weduwe nog getapt hebben bij deze gelegenheid? Of had ze niets met het café? Perceel 1 (huis en erf) is verkocht en toegewezen aan Gerrit Huisman, koopman te Vaassen, voor de som van elfhonderd gulden, de prijs waarop hij het veertien dagen eerder had ingezet. Perceel 2 (bouwland aan de Laarstraat) werd verkocht en toegewezen aan Willem Wensink, wonende te Epe.

  Inzetter Gerrit Huisman was afwezig en had Gerrit Visser, winkelier, herbergier wonende te Emst, mondeling gemachtigd om voor hem op te treden. De veiling is ‘ten vier ure gesloten’ en door belanghebbenden ondertekend.

  Op 19 oktober 1877 verkocht Gerrit Huisman de helft van de grond aan Gerrit Visser.

  Nicolaas Karel Tellegen (1840-1914)

  Nicolaas Karel was het vierde kind van Wolter Tellegen en Hendrika Bomhof. Hij was geboren op 3 mei 1840 aan de Emsterenk. Hij werd broodbakker in het ouderlijk huis en huwde op 7 augustus 1869 op 29-jarige leeftijd met Jannetje Bosch, oud 23 jaren, dochter van wijlen Gerrit Bosch en Hendrika Brummel, wonend te Emst. Nicolaas was ingeschreven voor de dienstplicht voor de lichting van 1859. Bij loting was hem nummer 46 ten deel gevallen. Door nummerruiling heeft hij niet deelgenomen aan de dienstplicht, maar door betaling is er datzelfde jaar een vervanger (‘remplaçant’) voor hem ingelijfd bij het regiment Grenadiers en Jagers; deze werd op 28 april 1864 uit de dienst ontslagen. Kennelijk had Nicolaas er wat voor over om de bakkerij te kunnen voortzetten, in plaats van in dienst te gaan.

  Uit het huwelijk van Nicolaas Karel en Jannetje werden acht kinderen geboren. Het eerste kind, een zoon, kreeg de naam Wolter; hij werd gevolgd door Gerrit, Gerritje, Hendrika, Hendrikus Lambertus, Hendrika, Jannetje en Johannes. Jannetje Bosch is overleden op 13 maart 1907 te Emst, ze was toen 61 jaar. Nicolaas Karel heeft als weduwnaar nog enige tijd bij zijn oudste zoon Wolter ingewoond (van 1 januari 1910 tot 28 februari 1911) en daarna in Apeldoorn bij zijn dochter Hendrika; zij was gehuwd met Johannes van Asselt, van beroep huisschilder op paleis Het Loo. Daarna kwam hij te wonen in een oudemannenhuis aan de Soerenseweg A23 te Apeldoorn, alwaar hij overleed op 12 december 1914, 74 jaar oud.

  Wolter Tellegen (1869-1947)

  Wolter Tellegen, de oudste zoon van Nicolaas Karel en Jannetje, was geboren op 26 november 1869. Hij vertrok in 1894 naar Holten, vanwaar hij op 30 mei 1895 terugkeerde. Vervolgens was hij een jaar lang molenaarsknecht in Emst, waarna hij naar de gemeente Voorst vertrok om molenaarsknecht te worden in Twello. Hij huwde op 17 oktober 1896 te Epe met Johanna Louise Berkhoff, geboren 4 januari 1870. In 1907 kwam hij met zijn gezin vanuit Hattem, waarheen hij in 1903 was verhuisd, weer naar Emst. Hij kocht hij een stuk grond op de hoek van de Grintweg (nu Hoofdweg) en de Hanendorperweg. Hierop liet hij een huis bouwen met winkel. De naam werd: ‘De Nieuwe Winkel – De Viersprong’. Uit hun huwelijk werden vijf kinderen geboren. De oudste, Anne (Anna Carolina, geboren 30 oktober 1897 te Voorst), nam de winkel in 1933 over. Zij was op 3 augustus van dat jaar te Epe gehuwd met Lambertus Jacobs; zij kregen een dochter Marietje (Maria Cornelia Johanna, geboren 16 mei 1936 in Apeldoorn). Marietje trouw­de op 4 augustus 1959 in Epe met Lou van de Vlekkert (Louweris, geboren 26 april 1935 in Epe). Dit paar nam de winkel over in 1969. Om gezondheidsreden moesten zij de winkel overdoen aan Gerrit Vos, die er tot 1986 een Sparwinkel in voerde. In dat jaar stopte hij ermee en ging de deur dicht. Zo kwam er een einde aan de kruidenierswinkel en bakkerij van de Tellegens in Emst.

  Thans is dit pand Hoofdweg 1 en wordt het door meerdere mensen bewoond.

  Advertentie Viersprong
  Advertentie W. Tellegen, Viersprong, Emst
  e winkel werd in 1954 verbouwd
  De winkel werd in 1954 verbouwd door L.A. Jacobs en Anne Tellegen. Bij de oude Emstenaren stond deze bekend als ‘de winkel van Anne en Jaks’.

  Dank

  Met dank aan streekarchivaris Gerrit Kouwenhoven

   

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.