Vlekkertseveld 7

Vlekkertseveld 7

Vlekkertseveld 7 

‘t Ranselt

K 49

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Je kunt Van den Vlekkert heten en aan een gelijknamige weg wonen, maar de bouwer van deze boerderij wist niet, dat de weg later zo genoemd zou worden. De meeste straatnamen werden pas na 1900 aan de soms al eeuwen bestaande wegen worden gegeven.

  Vlekkertseveldweg 7

  Bouwer

  In 1811 verwierf Marten Hendriks van den Vlekkert een stuk land van Cnelis Jans Lanckmoes. Die had het in 1757 geërfd van zijn vader Jan Gijsbert opt Lanckmoes.

  De vraag is of er een huis op dit stuk land stond, zeker is dat in 1830 dat wel het geval was. In dat jaar werd door Jan en Jantje van den Vlekkert, als voogden van de erfgenamen van Marten Hendriks van den Vlekkert, deze boerderij voor zes jaar verhuurd aan Marten Pothoven.

  Nadat de huurperiode was verstreken werd de boerderij in 1836 voor 50 gulden per jaar verhuurd aan Gerrit van den Vlekkert, zoon van Marten bij Gerrigje Knippenberg. Deze had zo zijn reden, want hij trouwde dat jaar in Epe met Jannetje van Orden, dochter van Jan van Orden, papiermakerknecht, en Jannetje Kamphuis. Zij zou er niet lang wonen, want ze overleed op 7 april 1845. Al op 15 november in hetzelfde jaar hertrouwde Gerrit met Maria Vos, dochter van Gerrit Vos en Gerharda Heerink. Nu was dat gewoon in die tijd, er moest iemand zijn die voor de kinderen kon zorgen en het huishouden runde, want vader moest nu eenmaal werken om brood op de plank te brengen. In 1873 werd de boerderij verkocht.

  Krepel

  In Emsterbroek was in de 19e eeuw een echte grootgrondbezitter en dat was J.R. Krepel, ondernemer in Klarenbeek, die onder andere de herenboerderij Het Hul bezat. Hij liet in het aankoopjaar het pand slopen waarna een nieuwe boerderij verrees met als nummer K 856.

  Na zijn overlijden vererfde dit pand op zijn zoon Th.M.Th.J. Krepel te Deventer, die het eind 19e eeuw verkocht aan Willem van Huffelen & Johanna Kroes. Dezen waren in 1868 te Epe in het huwelijk getreden. Hij was een zoon van Jannis van Huffelen en Lambertje Kamphuis en zij een dochter van Lambert Kroes en Woltertje Wijnbergen.

  Na zijn overlijden in 1911 werden zijn weduwe met de kinderen geregistreerd als eigenaren. Later veranderde dat en werd de zoon Lambertus van Huffelen eigenaar. Hij was in 1909 te Epe getrouwd met Gerritje Slijkhuis, dochter van Aart Slijkhuis en Maria Brummel.

  In 1916 werd het pand verbouwd en zo’n tien jaar later verkocht aan Hendrik Kamphuis Hendriksz, voor 5/8 deel, en zijn drie kinderen, elk voor 1/8. Het adres was toen Korte Vlekkertseveldweg 3. Er werden toen schuren gebouwd.

  Na de oorlog stond het pand op naam van zoon Hendrik Kamphuis, geboren 1929, die transportondernemer was. In 1975 werden percelen samengevoegd en ontstond een nieuw nummer: K 1700 groot 2,6 hectare, later werd het K 1750. Door de aanleg van de A50 werd de straatnaam gewijzigd in het huidige adres.

  Bronnen

  Streekarchief Epe, kadaster.
  Met dank aan mevr. B. Kloezeman
   

  Boerderijen en woonhuizen – Vlekkertseveldweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.