Westendorperweg 3

Westendorperweg 3

Westendorperweg 3

M 70

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Van dit huis is redelijk bekend wanneer het gebouwd werd.

  Westendorperweg 3

  Kamphuis

  De eerste decennia is er sprake van enige onduidelijkheid. We volgen drie akten:
  1.Siemen Rikkertse Visscher verkocht in 1815 aan Gerrit Kamphuis & Megteldje (van) Wijngeren een stuk land. Tevens ruilde het echtpaar met Coenraad van Wijngeren & Maria Middelbeek enkele percelen, waarna zij de beschikking hadden over 3,86 bunder land.
  2.Het echtpaar Kamphuis moet na 1820 ook nog een ander deel van het geheel hebben gekocht van Maria Schuurman, weduwe van R.E. Schipper. Zij bezat namelijk een 8e deel van een karremansplaats, bewoond door Gerrit Kamphuis, nr. 245, gelegen in Westendorp.
  3. In 1846 verkocht Gerrit Kamphuis aan Reinder Kamphuis een huis, schuur en erf, bouw- wei en hooiland, het erf groot 12 roeden, sectie M 70, diverse percelen M 75, 97, 98, 101, 39, K 208, tezamen groot 3,86 bunder, zijnde hem aangekomen door ruiling met bij akte 24-5-1815.
  De conclusie is dat de familie Kamphuis na de aankoop in 1815 zullen hebben gebouwd op M 70, waarvan een klein deel door Maria Schuurman kan zijn bewoond: een kamer?

  1815

  Gerrit en Megteldje Kamphuis waren in 1814 te Epe met elkaar getrouwd. Hij was een zoon van Tijmen Kamphuis en Leentje van Hoorn, zij een dochter van Reinder van Wijngeren en Maria Drost.

  Op het door hen verworven stuk grond werd dus M 70, een boerderij gebouwd. In 1832 werd Gerrit Kamphuis Tzn. als eigenaar van het huis en erf geregistreerd.

  In 1846 werd het verkocht aan hun zoon Reinder Kamphuis, waarbij nog een expliciet werd verklaard, dat de grond deels door ruiling was verkregen.

  Reinder was  in 1844 te Epe getrouwd met Hendrika van Vembde, dochter van Hendrik van Vembde en Leentje Jonker.

  Van Assen

  In 1911 volgde de verkoop aan Jan van Assen Drieszn & Jantje Nijkamp. Zij trouwden in 1910 te Epe, hij als zoon van Dries van Assen en Geertje Horst. Zij was een dochter van Gerhardus Nijkamp en Gerritje Kamphuis. De laatste was een dochter van de vorige eigenaren. Het huis bleef dus in de familie.

  In 1916 werd de boerderij gesloopt en kadastraal opnieuw genummerd:  2510 later M 2773, nadat op een deel van het terrein nieuwbouw volgde.

  Na de oorlog werd Dries van Assen Jansz en de andere kinderen eigenaren. Er werden in die periode ook kippenhokken gebouwd.

  Bronnen

  Streekarchief Epe, Notarieel archief, invnr. 717 en 2918.
  Idem, kadaster.
   
   

  Boerderijen en woonhuizen – Westendorperweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.