Westendorperweg 3

Westendorperweg 3

Westendorperweg 3

M 70

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Van dit huis is redelijk bekend wanneer het gebouwd werd.

  Westendorperweg 3

  Kamphuis

  De eerste decennia is er sprake van enige onduidelijkheid. We volgen drie akten:
  1.Siemen Rikkertse Visscher verkocht in 1815 aan Gerrit Kamphuis & Megteldje (van) Wijngeren een stuk land. Tevens ruilde het echtpaar met Coenraad van Wijngeren & Maria Middelbeek enkele percelen, waarna zij de beschikking hadden over 3,86 bunder land.
  2.Het echtpaar Kamphuis moet na 1820 ook nog een ander deel van het geheel hebben gekocht van Maria Schuurman, weduwe van R.E. Schipper. Zij bezat namelijk een 8e deel van een karremansplaats, bewoond door Gerrit Kamphuis, nr. 245, gelegen in Westendorp.
  3. In 1846 verkocht Gerrit Kamphuis aan Reinder Kamphuis een huis, schuur en erf, bouw- wei en hooiland, het erf groot 12 roeden, sectie M 70, diverse percelen M 75, 97, 98, 101, 39, K 208, tezamen groot 3,86 bunder, zijnde hem aangekomen door ruiling met bij akte 24-5-1815.
  De conclusie is dat de familie Kamphuis na de aankoop in 1815 zullen hebben gebouwd op M 70, waarvan een klein deel door Maria Schuurman kan zijn bewoond: een kamer?

   

  1815

  Gerrit en Megteldje Kamphuis waren in 1814 te Epe met elkaar getrouwd. Hij was een zoon van Tijmen Kamphuis en Leentje van Hoorn, zij een dochter van Reinder van Wijngeren en Maria Drost.

  Op het door hen verworven stuk grond werd dus M 70, een boerderij gebouwd. In 1832 werd Gerrit Kamphuis Tzn. als eigenaar van het huis en erf geregistreerd.

  In 1846 werd het verkocht aan hun zoon Reinder Kamphuis, waarbij nog een expliciet werd verklaard, dat de grond deels door ruiling was verkregen.

  Reinder was  in 1844 te Epe getrouwd met Hendrika van Vembde, dochter van Hendrik van Vembde en Leentje Jonker. Het was Hendrika’s tweede huwelijk. Zij was in 1838 getrouwd met Lambert Grave, die in 1843 is overleden. Hendrika bleef achter met twee kinderen: Peter en Leentje. Ze kreeg met Reinder Kamphuis in totaal 7 kinderen waarvan er drie de volwassen leeftijd bereikten.

  In 1888 overlijdt Reinder Kamphuis en in 1893 Hendrika van Vemde. Na het overlijden van hun moeder besluiten ‘de erven Reinder Kamphuis’ tot een openbare verkoop door notaris Verkouteren van “hunne bouwplaats in Westendorp onder Emst bestaande uit huis met schuur en omgelegen of bijbehoorenden bouw-, wei- en heidegrond, te zamen groot 16-33-46 in 15 perceelen, kolommen en massa”. De veiling  vindt plaats op 27 september en 11 oktober 1893 in het logement de Posthoorn te Epe ‘bij inzet en toeslag’. In de voorwaarden wordt bepaald dat de veiling zal geschieden volgens de plaatselijke gebruiken. In de voorwaarden staat ook dat het aan de verkopers is of: “zij dezen koop willen gunnen, danwel of zij geheel of gedeeltelijk voor het gedaan bod willen bedanken”. Van deze bepaling wordt gebruik gemaakt. Er wordt voor de bieding op zes percelen bedankt. Het betreft naast de biedingen op het huis, erf en schuur in Westendorp numero 70, ook de biedingen op een aantal  omliggende bouw- en weilanden en een stuk heide in het ‘Hoogezand’. Het bedanken voor deze biedingen had een duidelijke bedoeling: M70 en de andere genoemde percelen moeten in handen komen van hun 55 jarige ongetrouwde (half)broer Peter Grave, die overigens zelf ook op ’perceel 1’ (M70, huis erf en schuur, bouw- en weiland) had geboden. Dat hij de nieuwe eigenaar wordt, blijkt uit de verkoopakte die opgemaakt wordt als hij  in 1910 zijn bezittingen verkoopt aan zijn (halve) neef en nicht Jan van Assen en Jantje Nijkamp.

  Van Assen

  Peter Grave heeft nagenoeg zijn hele leven op dit perceel in het Westendorp gewoond. Op 16 maart 1910 volgde de verkoop aan Jan van Assen Drieszn & Jantje Nijkamp. Zij trouwden in 1910 te Epe, hij als zoon van Dries van Assen en Geertje Horst. Zij was een dochter van Gerhardus Nijkamp en Gerritje Kamphuis. De laatste was een dochter van Reinder Kamphuis en Hendrika van Vemde, een halfzus van Peter Grave. Het huis bleef dus wederom in de familie. Peter Grave hoeft de plek die hem inmiddels erg vertrouwd zal zijn geworden, niet te verlaten. In de verkoopakte is namelijk de volgende bepaling opgenomen: “Verkooper reserveert zich zijn levenlang gedurend het recht van gebruik en bewoning van de kamer van het huis………..”. Peter Grave blijft dus inwonen bij Jan van Assen en Jantje Nijkamp. Wel krijgt hij te maken met een ingrijpende verandering: er verrijst een nieuwe woning op het perceel en het oude huis wordt gesloopt. Kadastraal wordt er opnieuw genummerd:  2510 later M 2773. Jan van Assen schijnt zelf aan de bouwwerkzaamheden van het nieuwe huis te hebben meegeholpen. Maar de bouw van het huis zal ongetwijfeld voor het overgrote deel verricht zijn door het bouwbedrijf dat hij in de arm genomen heeft: het nog bestaande aannemersbedrijf de Wilde uit Vaassen. Deze nieuw gebouwde woning is het huis dat tot op heden (2024) aan de Westendorperweg 3 te vinden is. In de voorgevel prijkt nog de gevelsteen die tijdens de bouw is aangebracht met het jaartal 1914 en de initialen JvA en JNK.

  Bronnen

  Streekarchief Epe, Notarieel archief,
  Streekarchief Epe, Notarieel archief, invnr. 717, 2918, 2963 en 5915. (verkoopakte notaris Buddingh, 21-04-1952 is privebezit)
  Idem, kadaster.
  Info en aanvullingen door dhr. G. van Assen.
   

   

   
   

  Boerderijen en woonhuizen – Westendorperweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.