Westendorperweg 4

Westendorperweg 4

Westendorperweg 4

M 68bis

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

  Deze boerderij zal in de eerste helft van de 18e eeuw zijn gebouwd en stond/staat in de buurtschap Schaveren. De grenzen van het buurtschap waren niet altijd duidelijk, want ik zou eerder van Westendorp willen spreken.

  Westendorperweg 4

  Van der Vaart

  In 1726 trouwden in Epe Arent Jansz, weduwnaar uit Schaveren, met Anna Hendricks eveneens afkomstig uit Schaveren.  Zij werd ook wel Heijmericks genoemd. Arent had al bezit in Schaveren, mogelijk bouwde hij daarop de boerderij. In 1732 werd hun dochter Jannigje gedoopt, waarbij het buurtschap als woonplek werd aangegeven. Haar vader overleed nog voor 1738. Anna hertrouwde dat jaar in Epe met Willem Jansen van der Vaart uit Wissel. Bij de doop van een kind in 1742 werd Willem snijder genoemd. Hij zal kleermaker zijn geweest.

  In 1740 volgde de verkoop aan Jan Peeters & Willemtjen Gerrits van Loenen. Laatstgenoemden werden voor 155 gld. eigenaren van een huis en hof, gesitueerd in Schaveren. De begrenzing was: O en Z de gemene straat, W en N Reijner Willems weide. Het was een allodiaal goed, dat wil zeggen dat er geen tiend of andere rechten op de grond drukte.

  Jan en Willemtjen waren kort voor de aankoop getrouwd in de NH-kerk van Epe. Beiden woonden toen in Lohuizen.

  In het Haardstedenregister van 1749 werden Jan Peeters en zijn vrouw genoemd als wonende in een huis met een schoorsteen. Jan was wever. Het echtpaar kreeg geen kinderen. Hij stierf voor 1766, waarna zijn weduwe de boerderij verkocht aan Rudolph Diepentorper & Susanna Ledeboer. Volgens de akte werd het huis met hof, de slieten en het schotelrak (bouwmateriaal) voor 154 gld. verkocht. Tevens was er sprake van holtgewas op het erf. De verkoopster mocht in de kamer van het huis blijven wonen en tevens de zolder boven de kamer gebruiken. Ook hoorde bij haar vruchtgebruik een stuk van het hof met een appelboom. Na haar overlijden verviel het aan de kopers.

  Ongehuwde dame

  De nieuwe eigenaren hebben de woning wellicht niet zelf gebruikt. Susanne stamde uit een papiermakersfamilie. Voor de aankoop werd een hypotheek gelegd van 100 gld.

  In 1781 werd Gerharda Gerrits de nieuwe eigenaresse van het huisje met een hofje, groot ongeveer een schepel, in Schaveren, onder voorwaarde dat Jan Loo nog een jaar in de kamer zou mogen blijven wonen. Hij diende daarvoor wel acht gld. huur te betalen.

  Wie Gerharda, de nieuwe eigenaresse, was? Daarover tast ik in het duister, want als ongetrouwde vrouw komt zij verder nauwelijks in de archieven voor.

  In 1798 werd de boerderij voor 170 gld. verkocht aan Jan Aarts & Jennigje Gerrits (Kop) die daarvoor geld leenden. Ze bleven maar kort eigenaren, want nog in 1798 werd de boel verkocht aan Hessel Braakman & Fennetje Hermens die tevens de hypotheek overnamen. Op het moment van verkoop woonde Roelof Waanders in het huis, al zal hij kort daarna vertrokken zijn.

  Braakman

  De nieuwe eigenaren waren in november 1786 te Epe getrouwd beiden waren geboren in Epe. Hij was weduwnaar van Marrij Gerrits die in het voorjaar 1786 overleed. In beide huwelijksinschrijvingen werd genoemd dat Hessel in Schaveren woonde.

  De boerderij vererfde op de zoon Herman Braakman, die in 1821 te Epe trouwde met Maria Schuurman, dochter van Hendrik Schuurman en Willemina Jans.

  Omstreeks 1830 moeten zij de boerderij verkocht hebben aan Hendrik Schipper, boerenknecht, die nog voor 1848 weer verkocht aan Gerrit Kamphuis & Mechteldje van Wijnbergen.

  Hun zoon Coenraad Kamphuis, dagloner, erfde de boerderij. Hij trouwde in 1855 te Epe met Annetjen van den Berg, dochter van Gerrit van den Berg en Weijme van Straaten.

  Toen Coenraad in 1918 overleed was hij 90 jaar en zijn vrouw al 23 jaar eerder vertrokken uit deze wereld. De boerderij werd al in 1896 verkocht.

  Van Emst

  De nieuwe eigenaren waren Jannes van Emst Evertsz & Gerhardina Palm. Zij zouden in 1915 verbouwen en na vereniging van terrein volgde een nieuw kadastraal nummer: M 2775, groot 7,6 ha..

  De in 1901 geboren zoon Johannes Hendrikus van Emst werd de volgende eigenaar. Hij trouwde 1941 te Epe met Johanna Hendrika van Egteren, geboren 1904 te Epe.

  De oorspronkelijke wijkbenummering F 143a werd in 1942 vervangen door het huidige adres en huisnummer. In 1950-1954 werd er verbouwd, zo verrees er een kippenhok en werd de boerderij veranderd. Het nieuwe nummer werd M 3103, maar wegens verkoop van percelen en grondruilingen werd het M 3128, een huis en kookhuis, met 0,78 ha. grond. In 1982 en 1995 werd nogmaals verbouwd.

   

   

   

   

  Links op de foto de familie van Emst-van Egteren

  zittend links:  Johannes Hendrikus van Emst  * 18-12-1901     +20-01-1993

  zittend rechts: Johanna Hendrika van Egteren  * 07-01-1904  + 30-12-1993

  staand de kinderen v.l.n.r.  Jannes, Dientje, Jan.

  Bronnen

  HGA
  RAV, invnr. 913, fol. 136 nr. 11, fol. 138 nr.11, idem 914, fol. 415-3r en 417, idem 917 fol. 188, idem 919, fol. 113, 123vso en 124.
   
   

  Boerderijen en woonhuizen – Westendorperweg

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.