Weteringdijk 41

Weteringdijk 41

Weteringdijk 41

J 408

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  Inleiding

   

  In het Emsterbroek werden in de 19e eeuw relatief veel boerderijen gebouwd. Ook dit pand werd toen gebouwd.

  Weteringdijk 41

  Investeerders

  In 1832 was R.H.J. Vheeren, vrederechter in Twello, eigenaar volgens het net gestarte kadaster. Dat klopte niet, zodat er een correctie volgde. Het eigendomsrecht lag bij Jacob Dalhuizen, rentenier te Oene, & Frederica Dibbetz. Op dit stuk grond had Jan de Wilde een huis gebouwd. Er werd geregistreerd, dat hij Recht van Opstand had, dus de boerderij was van hem, de ondergrond niet.

  Na een vereniging van percelen werd het nummer gewijzigd in J 770.

  In 1878 registreerde het kadaster de zoon Hendrik de Wilde Jansz. als eigenaar van het Recht van Opstand.

  In 1890 werd de ondergrond bezit van Jacob van Hengel te Deventer. Nog steeds was de boerderij bezit van De Wilde,

  Zo rond de eeuwwisseling (1900) kwam het bouwen van een kookhuis in zwang; hier kwam er een in 1920 en dus een nieuw nummer: J 1313. Er hoorde nu ook een boomgaard bij, terwijl op het naastgelegen perceel J 1326 ook een huis gebouwd.

  Ondertussen kwam er weer een nieuwe grondeigenaar. Dr. Derk de Haan te Zuilen mocht dan wel eigenaar zijn geworden, het Recht van Opstand was er nog steeds, maar nu lag dat sinds ongeveer 1912 bij Arend Jan de Wilde Hendriksz & Gerritje van Dragt.

  Na het overlijden van haar man werden aanvankelijk Gerritje en de kinderen, maar na een boedelscheiding in 1924 Gerritje alleen geregistreerd als bezitster.

  In 1925 verkocht zij beide huizen aan Gerrit Berkhoff Gerh., Hendr.zn.

  In 1965 volgde verandering van percelen en een nieuw nummer: J 1465, groot 7,5 hectare. In 1970 vererfde het op Herman Berkhoff & Lena Petronella Albers, landbouwers aan de Wijnbergweg 24.

   

  Bronnen

  Streekarchief Epe, kadaster.
   
   

  Boerderijen en woonhuizen – Weteringdijk

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.