Wiemanstraat 23

Wiemanstraat 23

Wiemanstraat 23
M 270
In den Bosch

Auteur:
Evert de Jonge

Inhoudsopgave:

  In den Bosch

   Het is een naam die tot de verbeelding spreekt: ‘In den Bosch’. De vraag is dan: Welk bos wordt bedoeld? Vermoedelijk was een bosje aan de rand van het Vossenbroek de naamgever.

  De vermoedelijke bouwers waren in hun tijd welgestelde lieden.

  Luchtfoto uit 1950 van boerderij Wiemanstraat 23 "In den Bosch"

  Brouwers

  In 1778 trouwde in Epe Gerrit (Aarts) Brouwer, geboren 1722, met de 34 jaar jongere Hendrikje van Essen. Hij exploiteerde de brouwerij Het Anker in de Oosterenk en verdiende een aardig belegde boterham. Hij en zijn vrouw zouden geregeld geld aan derden lenen en het nodige onroerendgoed verwerven.

  In 1785 werd een elzenbosje gelegen in het zogenaamde Zuuker Vossenbroek gekocht. Van belang is de ligging van het bosje. Als buren werden zowel de eigenaren van het (landgoed) Vossenbroek als de Emsterhof vermeld. Het bosje lag dus ongeveer op de plek waar de boerderij In den Bosch nu staat.

  Gerrit overleed circa 1790, Hendrikje in 1810. De oudste zoon en bedrijfsopvolger Aart Brouwer, liet 8-2-1811 als oudste zoon het bezit uit de nalatenschap registreren. Dat was niet gering:

  -een kamer met half achterhuis, nr. 26.

  -huis annex brouwerij, nr. 82.

  -de huizen met de nummers: 91, 186, 187, 188, 190,191, 251, 337, 341, 347 en 308.

  -nog 113 percelen, 55 ¾ morgen, 83 mud en 162 schepel land.

  -een aandeel in Gortelerbosch van 175 bomen.

  -een tiend in Zuuk.

  Het huis nummer 251, zoals uit latere akten zou blijken, was In den Bosch. Er werd echter geen aankoop van het huis gevonden, zodat het meest voor de hand liggende is dat Gerrit & Hendrikje op het perceel elzen, aangekocht 1785, het bosje lieten omhakken om plaats te maken voor een boerderij. Dat zou ook de naam verklaren.

  Zeker is dat dit voor 1792 moet zijn gebeurd, want in dat jaar liet Hendrik Gerrits ‘Inden Bosch’ een kind begraven. Hij zal een pachter op de nieuw gebouwde boerderij van de familie Brouwer zijn geweest.

  Boedelscheiding

  In 1814 was het zover; de boedel van Gerrit & Hendrikje werd verdeeld onder de kinderen. In den Bosch werd toegedeeld aan dochter Anna, getrouwd met Lammert van Gerrevink. Haar man was papiermaker en eveneens redelijk gefortuneerd.

  De nieuwe eigenaren waren in 1808 te Epe in het huwelijk getreden. Toen hij in 1831 overleed liet hij zijn vrouw en negen kinderen achter. Samen met Aart, haar broer en voogd van de kinderen, werd de opgave successiebelasting opgemaakt, waarin ook deze boerderij werd genoemd.

  Kort hierna zou ook zij overlijden. Pas in 1834 werd een inventaris bij de notaris in Epe opgemaakt van het totale bezit waarin naast de onroerende ook de roerende goederen werden genoemd.

  In 1841 zouden de negen kinderen, nu grotendeels volwassen, de boedel van hun ouders scheiden. Hendrikje van Gerrevink, getrouwd met Peter van der Vaart, koopman te Vaassen, kreeg toen In den Bosch. Later zou de boerderij vererven op de kinderen: Berendina, Anna en Lambertus van der Vaart, respectievelijk wonende in Zwolle en Deventer.

  Belegging

  De families Van Gerrevink en Van der Vaart woonden niet In den Bosch. Ook de nieuwe eigenaar, Edmond Willem de Fielletaz Goethart, notaris te Apeldoorn, die omstreeks 1870 de boerderij kocht, verbleef er niet. Hij overleed in 1913, waarna In den Bosch vererfde op zijn zoon Rene Louis de Fielletaz Goethart. Deze woonde Op de Pasch, een landgoed in Apeldoorn. Ook hij verbleef nooit In den Bosch, mede omdat hij het te druk had met zijn hobby. Rene was in zijn tijd een bekend wielrenner. Of hij ooit naar Emst fietste? In 1928 overleed hij.

  De boerderij was toen als verkocht. In 1916 werd het huis, met loods, berg, schuur en kookhuis aan Mr. A.C. baron van der Feltz & Marie F.J. de Milly van Heiden-Reinestein verkocht. Ook zij zouden er niet wonen. Later vererfde het op familieleden Van der Feltz en Van Sytzema.

  Het verhaal is eentonig; ook geen van hen woonden ooit In den Bosch.

  Pachters

  Het grote probleem met bewoners, die geen eigenaar zijn, is dat ze niet in het Kadaster geregistreerd zijn. Wel in het bevolkingsregister, maar dan op huisnummer.

  Vast staat dat tussen 1920-1940 Reinder Kluin en Albert Slijkhuis, respectievelijk in huis F 168 en F 169 woonden, het latere Wiemanstraat 23. De boerderij was toen schijnbaar gesplitst, al maakt het kadaster daar geen melding van.

  In 1957 werd het huis verbouwd door de eigenaren. De pachter en bewoner was toen G.J. Foks, die later In den Bosch kocht van de families Van der Feltz en Van Sytzema.

  In 1973 werd er nog een varkensschuur bijgebouwd. Latere eigenaren hebben nog in onze eeuw enige tijd een zogenaamd Rustpunt geëxploiteerd op In den Bosch.

  Bronnen:

  HGA:
  RAV, invnr. 918, fol. 32, idem 921, fol. 304.
  Memories van Successie, Kantoor Hattem, invnr. 26, nummer 257-257.
   

  Boerderijen en woonhuizen – Wiemanstraat

  Geen reactie's

  Sorry, het is niet mogelijk om te reageren.